Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (juni 2016)

(13.06.16) Hovedstyret har evaluert årets møte i Landsrådet og vedtatt innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Vårens siste styremøte ble avholdt 9. juni.

Styremøtet ble kombinert med besøk ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Museene i Vestfold, der Hovedstyret hadde møter med ledelsen og med lokale tillitsvalgte fredag 10. juni.

Høringsuttalelser og innspill

På styremøtet ble Forskerforbundets innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning vedtatt. Hovedstyret behandlet også høringsuttalelser om forslag til ny åndsverkslov, Arbeidstidsutvalgets innstilling og forslag til lov om statens ansatte (ny tjenestemannslov).

Evaluering av Landsrådet

Hovedstyret drøftet erfaringene og videre oppfølging fra årets møte i Landsrådet. Hovedstyret oppsummerte de mest aktuelle utfordringene sett fra valgkretsene til å være:

  • medbestemmelse
  • lønn
  • akademisk frihet
  • Forskerforbundets identitet – hvordan ivareta alle medlemsgrupper best mulig?

Hovedstyret tar med seg innspillene fra Landsrådet i det videre arbeidet.

Evaluering av Lønnspolitisk strategi

En foreløpig evaluering av Forskerforbundets lønnspolitiske strategi 2013–2016 ble behandlet. Endelig evaluering av strategien skjer i styremøtet i desember 2016.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: