Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (juni 2014)

(25.06.14) Forskerforbundets Hovedstyre har evaluert årets lønnsoppgjør i stat og kommune og drøftet videre lønnspolitisk strategi. På styremøtet 12. juni tildelte Hovedstyret 1,4 millioner kr. i statlige OU-midler til lokale kurs høsten 2014.

Hovedstyret vedtok å lyse ut Hjernekraftprisen for 2014 i august. Mer informasjon om dette kommer!

Hovedstyret vedtok et nytt politikkdokument - Forskerforbundets politikk for teknisk/administrativt personale. Politikkdokumentet er utarbeidet i samarbeid med Forskerforbundets fagpolitiske forening for de teknisk-administrativt ansatte (FFTA).

Hovedstyret drøftet også oppfølging av saker fremmet under "Åpen post" på årets møte i Landsrådet.

Neste styremøte avholdes 11. september.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: