Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (juni 2013)

(18.06.13) Forskerforbundets Hovedstyre har tildelt 2 millioner kr. i statlige OU-midler til lokale kurs høsten 2013. På styremøtet 13. juni behandlet Hovedstyret også kriterier for en ny innstegstilling.

Hovedstyret drøftet også forberedelser til tariffoppgjørene i 2014 og den videre oppfølging av lønnspolitisk strategi (LPS), herunder en reklamekampanje høsten 2013, muligheten for et forskerattraktivitetsbarometer og andre aktuelle tiltak.

Medlemsrekruttering og studentmedlemskap ble drøftet, og lokallaget ved NTNU ble tildelt prosjektmidler til et pilotprosjekt om studentrekruttering. Hovedstyret hadde også en diskusjon om rekrutteringen av tillitsvalgte og mulige tiltak.

Hovedstyret godkjente årsregnskapet for 2012.

Hovedstyret fattet følgende vedtak om kriterier for en innstegsstilling:

Forskerforbundet ønsker at Kunnskapsdepartementet utreder en innstegsstilling etter følgende kriterier:

  • Formålet med stillingen må være å sikre større forutsigbarhet for forskerrekruttene.
  • Innplasseres på nivå med dagens postdoktor når det gjelder krav til kvalifikasjoner og lønnsmessig innplassering.
  • Varighet på inntil seks år med et realistisk kvalifiseringsløp frem til professorkompetanse.
  • Innstegsstillingen erstatter dagens postdoktorordning slik at adgangen til midlertidig tilsetting ikke blir ytterligere utvidet.
  • Den ansatte i innstegsstillingen skal fungere som ordinært medlem av den vitenskapelige staben, med maksimum 25 % undervisning.
  • Den ansatte vurderes i forhold til professorkompetanse etter seks år. Dersom den ansatte tilfredsstiller kriteriene for tilsetting som professor gis vedkommende fast tilsetting.
  • Stillingen fullfinansieres over statsbudsjettet slik at den ikke fører til færre fast ansatte. Innstegsstillingen inngår som egen stillingskode på lønnsplan 17.510.
  • Del denne siden: