Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (januar 2016)

(01.02.16) May-Britt Ellingsen fra NORUT Tromsø er valgt til nestleder i Forskerforbundet i 2016. Sammen med leder Petter Aaslestad utgjør hun Hovedstyrets Arbeidsutvalg.

May-Britt Ellingsen

(May-Britt Ellingsen) Foto: Erik Norrud

Forskerforbundets Hovedstyre 2016–2018 var samlet til sitt første styremøte og seminar 26.–27. januar 2016.

På det første styremøtet ble May-Britt Ellingsen (59), som er seniorforsker innenfor anvendt samfunnsvitenskapved forskningsinstituttet NORUT i Tromsø, valgt til nestleder i Forskerforbundet for perioden 1. januar til 31. desember 2016. Leder og nestleder utgjør Hovedstyrets Arbeidsutvalg.

Hovedstyret har ansatt Bjørn T. Berg som leder for arbeidslivsavdelingen i sekretariatet, med virkning fra 1. februar 2016.

Hovedstyret vedtok Forskerforbundets «Handlingsplan 2016», som erstatter det tidligere dokumentet «prioriterte arbeidsoppgaver». Handlingsplanen skal være både et arbeidsdokument for generalsekretæren i planlegging av årets aktivitet, og et arbeidsdokument for Hovedstyret i oppfølgingen av arbeidsprogrammet gjennom denne styreperioden.

Andre saker som ble behandlet på det første styremøtet var høringsuttalelse om endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften), lønnspolitisk strategi etter 2016, en første drøfting av studentenes innplassering i Forskerforbundet, tema for årets møte i Landsrådet og drøfting av ulike digitaliseringsløsninger for medlemsbladet Forskerforum.

Hovedstyret vedtok følgende møteplan for 2016:

  • 26.–27. januar – Hovedstyremøte og seminar
  • 3. mars – Hovedstyremøte og prisutdeling for Hjernekraftprisen
  • 5.–6. april – Landsråd
  • 12. mai (endret fra 28. april) – Hovedstyremøte
  • 8.–9. juni – Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
  • 15.–16. september – Hovedstyremøte og studietur
  • 27. oktober – Hovedstyremøte
  • 15. desember – Hovedstyremøte

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: