Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (januar 2015)

(06.02.15) På sitt møte 29. januar 2015 vedtok Hovedstyret kommunikasjonsstrategi for Forskerforbundet og Prioriterte arbeidsoppgaver for 2015. Hovedstyret har også oppnevnt representanter til Unio stat og til Opphavsrettsutvalget.

Hovedstyret drøftet også forslag til vedtektsendringer og vedtok forslag til dagsorden for møtet i Landsrådet 8.–9. april 2015 og saksbehandlingsplan for Representantskapsmøtet 20.–21. oktober 2015.

Unio Stat

Leder Petter Aaslestad og hovedtillitsvalgt ved UiO, Kristian Mollestad er oppnevnt som Forskerforbundets representanter i Unio Stat ved siden av generalsekretær og en fra sekretariatet.

Opphavsrettsutvalget

Hovedstyret har reoppnevnt Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg for 2015.

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg består dermed av:

(funksjonstid 1/1-31/12 2015)

Professor og advokat Olav Torvund (leder), Universitetet i Oslo
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet
Professor Helge Rønning, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Monica Viken, BI

Neste styremøte avholdes 26. februar 2015.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: