Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet sier nei til tidsregistrering

(09.10.09) Forskerforbundets hovedstyre sier et klart nei til innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren.
– Jeg er glad for at vårt hovedstyre har inntatt et så klart standspunkt i denne saken, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne. Vedtaket var enstemmig.

Forskerforbundet mener at de eksisterende registreringssystemer i sektoren gir god nok dokumentasjon av det arbeidet som utføres.
– Det som er viktigst for Forskerforbundet framover er å arbeide for flere faste stillinger og en betydelig bedring av lønns- og arbeidsbetingelsene i sektoren, sier Hodne. 

Hovedstyrets vedtak:

”Forskerforbundet går imot innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren. Forskerforbundet viser til at det allerede finnes omfattende registrering av undervisning gjennom undervisningsregnskap/arbeidsplaner og forskning via rapporteringssystemer for forskningspublisering (Frida og Forskdok). Dette er god nok dokumentasjon på utført arbeid.

Forskerforbundet vil arbeide for en individuell rett og plikt til lik fordeling av arbeidstiden til forskning og undervisning (50-50) for alle professorer og 1. amanuenser i universitets- og høyskolesektoren. Eksisterende registreringssystemer, som undervisningsregnskap/ arbeidsplaner, skal være god nok dokumentasjon til å utløse overtidsbetaling.

Forskerforbundet vil arbeide for at det omfattende merarbeidet som gjøres av vitenskapelig ansatte må føre til flere faste stillinger og en betydelig bedre grunnlønn slik at det blir mulig å rekruttere dyktige medarbeidere til sektoren.”