Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (februar 2015)

(06.03.15) Hovedstyret drøftet blant annet overordnede krav til mellomoppgjøret 2015 og utkast til verdiplattform og arbeidsprogram 2016–18 på styremøtet 26. februar 2015.

Utkastet til verdiplattform og arbeidsprogram legges fram til drøfting på Landsrådet 8.–9. april 2015. Endelig behandling og vedtak skjer på Representantskapsmøtet 20.–21. oktober 2015.

Hovedstyret vedtok også høringsuttalelse om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven, om fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale.

Andre saker som ble drøftet var videreføring av hjernekraftkampanjen og opplegg for årets studietur og institusjonsbesøk.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: