Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (februar 2014)

(10.03.14) Seniorforsker Jan Hongslo (Folkehelseinstituttet) fortsetter som nestleder i Forskerforbundet frem til 1. august 2014. Da overtar førsteamanuensis Annelise Brox Larsen (UiT - Norges arktiske universitet) nestledervervet.

Jan Hongslo / Annelise Brox Larsen

(Jan Hongslo / Annelise Brox Larsen) Foto: Erik Norrud

Valget ble gjennomført på hovedstyremøtet 27. februar. Styremøtet ble avholdt i forbindelse med Hovedstyrets institusjonsbesøk på Innlandet. Hovedstyret hadde møter med lokale tillitsvalgte og institusjonsledelse ved Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Bioforsk Øst Apelsvoll. Det ble gitt presentasjon av virksomhetene og utvekslet informasjon om viktige saker sentralt og lokalt.

På styremøtet drøftet Hovedstyret også Forskerforbundets krav til Unio i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2014. Kravene blir oversendt til Unio i uke 11.

Hovedstyret tildelte til sammen 1,8 millioner kr i prosjektmidler til lokallag og foreninger, og 400.000 kr i reisestøtte til geografisk spredte lokallag. Søkerne er tilskrevet om resultatet av tildelingen.

Hovedstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere aktuelle tiltak overfor Forskerforbundets pensjonistmedlemmer. Arbeidsgruppen får følgende mandat:

  1. Arbeidsgruppen skal vurdere aktuelle tiltak sentralt og lokalt for å styrke Forskerforbundets satsing overfor pensjonistmedlemmene med den målsetning at flest mulig velger å opprettholde sitt medlemskap etter å ha gått av med pensjon.
  2. Arbeidsgruppen bes vurdere forhold som dagens kontingentsats, eksisterende og nye merkantile fordeler, tilbud om kurs eller seminarer, tilknytning til lokallag med videre.
  3. Arbeidsgruppen bes komme med sin anbefaling overfor Hovedstyret innen 15. september 2014.

AU får fullmakt til å oppnevne medlemmer til arbeidsgruppen.

Neste styremøte avholdes 9. april.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: