Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (desember 2016)

(19.12.16) På årets siste styremøte 15. desember behandlet Hovedstyret Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2018.

Det ble vedtatt å etablere et ekspertutvalg som skal utarbeide et forslag til Forskerforbundets politikk for lærerutdanning. Ekspertutvalget vil være i funksjon første halvår 2017, og Hovedstyret vil vedta det endelige politikkdokumentet høsten 2017 etter en høringsrunde i organisasjonen.

Hovedstyret drøftet hovedutfordringer og mål for den videre organisasjonsprosessen, initiert av vedtak på representantskapsmøtet høsten 2015. Våren 2017 skal det gjennomføres en egenevaluering i de fagpolitiske foreningene. Landsrådet vil også få saken til til innledende behandling 28.–29. mars 2017.

Hovedstyrets neste møte er 26. januar 2017. Hovedstyret deltar på prisutdelingen for Hjernekraftprisen dagen i forveien, onsdag 25. januar.

Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.

  • Del denne siden: