Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (desember 2015)

(14.12.15) På sitt siste styremøte i valgperioden vedtok Hovedstyret Forskerforbundets politikk for instituttsektoren.

Forskerforbundets politikk for instituttsektoren

Hovedstyret vedtok også en oppdatert utgave av styrets beretning for perioden 2013–2015.Generalsekretæren fikk fullmakt til å oppdatere tallmaterialet i beretningen per 31.12.2015.

Hovedstyret evaluerte satsingen på studentrekruttering. Arbeidet med studentenes plassering i forbundet i neste representantskapsperiode fremmes for Hovedstyret i januar 2016.

Hovedstyret ble orientert om prosjektplan for medlemsrekruttering innenfor nye områder, og behandlet regnskap for 3. kvartal 2015.

Det ble også orientert om ny organisering av sekretariatet fra 1. februar 2016. Stillingen som avdelingsleder for ny arbeidslivsavdeling er lyst ut.

Neste styremøte avholdes 26.–27. januar 2016.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: