Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (desember 2014)

(15.12.14) På årets siste styremøte 4. desember drøftet Hovedstyret forslag til verdiplattform og arbeidsprogram for Forskerforbundet, og vedtok høringsuttalelse om forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Høringsuttalelse – forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Hovedstyret hadde en ny drøfting av organisasjonsutvikling og medlemsrekruttering, og sluttet seg til generalsekretærens foreslåtte tiltak for å videreutvikle organisasjonen og styrke medlemsrekrutteringen i Forskerforbundet.

Det ble orientert om ny organisering av sekretariatet fra 1. januar 2015. Hovedstyret vedtok å innplassere avdelingssjef Birgitte Olafsen som leder for ny administrasjonsavdeling fra samme dato.

Neste styremøte avholdes 29. januar 2015.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: