Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (desember 2013)

(10.12.13) På årets siste møte 5. desember drøftet Forskerforbundets Hovedstyre blant annet lønnspolitisk strategi og rapport fra intern undersøkelse om bruk og erfaring med 2.3.4-forhandlinger i staten.

Hovedstyret tildelte til sammen 6,7 millioner i statlige OU-midler til lokal tillitsvalgtopplæring i 2014. Lokallag og foreninger som har søkt om OU-midler har fått informasjon om tildelingene.

Hovedstyret drøftet oppfølging av Lønnspolitisk strategi og forberedelser til tariffoppgjørene 2014, og vedtok et innspill til statsbudsjettet 2015.

Det skal opprettes et midlertidig rådgivende utvalg som skal gi innspill om videreutvikling av forbundets politikk om finansieringsordningen for universiteter og høyskoler.

Hovedstyret vedtok å utvide Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand med følgende setning i § 1: «Studentmedlemmer gis råd og veiledning.»

  • Del denne siden: