Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (april 2017)

(24.04.17) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet 2017–2019. Hovedstyret har også drøftet videre arbeid med nytt lønnssystem i staten og vedtatt å sette ned ei arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppa får i mandat å utforme forslag til viktige elementer for å sikre medlemmenes lønnsutvikling i forbindelse med arbeidet med nytt lønnssystem i staten. Arbeidsgruppa blir formelt oppnevnt på neste styremøte i juni.

Hovedstyret drøftet frikjøp for nestleder i Forskerforbundet og retningslinjer for Arbeidsutvalget. Det ble vedtatt å frikjøpe nestleder i 20–50 % stilling som en prøveordning ut 2018. Det ble også vedtatt å utvide Arbeidsutvalget til tre personer, i første omgang som en prøveordning ut 2017. Steinar Vagstad (UiB) ble valgt som medlem av AU i tillegg til leder Petter Aaslestad og nestleder May-Britt Ellingsen.

Hovedstyret vedtok en høringsuttalelse om Kunnskapsdepartementets forslag til endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Hovedstyret behandlet årsregnskapet for 2016 og anbefaler overfor representantskapet at regnskapet godkjennes.

Neste styremøte kombineres med institusjonsbesøk i Kristiansand 14. og 15. juni.

Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.

  • Del denne siden: