Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (april 2015)

(05.05.15) På styremøtet 23. april vedtok Hovedstyret kommentarer til Strukturmeldingen og høringsuttalelse om endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Hovedstyret behandlet også nytt utkast til Verdiplattform og Arbeidsprogram 2016-2018. Disse dokumentene sendes på en ny høringsrunde til lokallag og foreninger før sommeren, og skal sluttbehandles på Representantskapsmøtet 20.–21. oktober.

Hovedstyret godkjente årsregnskap og driftsregnskap for 2014 og vedtok et justert budsjett for 2015. Det ble orientert om Forskerforbundets deltakelse på Arendalsuka.

Neste styremøte avholdes 11.–12. juni i Trondheim, og kombineres med møter med institusjonsledelse og lokale tillitsvalgte ved bl.a. NTNU, SINTEF og Museene i Sør-Trøndelag.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: