Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (april 2014)

(28.04.14) Hovedstyret har ansatt Hilde Gunn Avløyp (50) som ny generalsekretær i Forskerforbundet. Avløyp tiltrer 1. august, og overtar stillingen etter Sigrid Lem som går av med pensjon.

Les mer her: Hilde Gunn Avløyp ny generalsekretær

Justeringskrav

På Hovedstyrets møte 9. april ble også krav til justeringer/selektive tiltak i hovedtariffoppgjøret i staten drøftet, og AU fikk fullmakt til å utforme kravbrev til Unio.

Forskningsmidler til helseforetakene

Hovedstyret drøftet spørsmålet om konkurranse om forskningsmidlene til regionale helseforetak, og fattet følgende vedtak:

"Den helsefaglige forskningen er best tjent med at samarbeidet mellom fagmiljøene ved universitetssykehusene og universitetene/høyskolene videreutvikles for å sikre et bredest mulig kunnskapstilfang, styrking av den kliniske og pasientnære forskningen og for et bedre rekrutteringsgrunnlag for forskere i helsesektoren."

Årsregnskap 2013

Hovedstyret anbefaler overfor Representantskapet at Forskerforbundets årsregnskap for 2013 godkjennes, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorer.

Annet

Hovedstyret besluttet at Forskerforbundet også i år skal delta med stand på Arendalsuka, som går av stabelen 11.-16. august.

Hovedstyrets studietur 2014 legges til Brussel i tidsrommet 22.-24. oktober.

Neste styremøte avholdes 12. juni.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: