Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2021

Notiser om aktiviteten i Forskerforbundets Hovedstyre.

  Nytt fra Hovedstyret (mai 2021)

  (12.05.2021) På digitalt styremøte 6. mai behandlet Hovedstyret justerte rutiner for varsling i Forskerforbundet, oppfølging av Økonomiutvalgets rapport og oppfølging av andre saker fra Landsrådet 2021.

  Nytt fra Hovedstyret (mars 2021)

  (08.03.2021) På digitalt styremøte 4. mars behandlet Hovedstyret nye utkast til justert verdiplattform og nytt arbeidsprogram for Forskerforbundet for perioden 2022–2024.

  Nytt fra Hovedstyret (januar 2021)

  (05.02.2021) På digitalt styremøte 28. januar behandlet Hovedstyret oppsummering av styrets handlingsplan for 2020 og vedtok en ny handlingsplan for arbeidet i 2021. Et revidert budsjett for 2021 ble også vedtatt.