Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2021

Notiser om aktiviteten i Forskerforbundets Hovedstyre.

  Nytt fra Hovedstyret (desember 2021)

  (06.12.2021) Forskerforbundets hovedstyre 2019–2021 hadde sitt siste styremøte torsdag 2. desember 2021. Hovedstyret drøftet lønnsoppgjøret i staten 2022, arbeidet med nytt lønnssystem samt konfliktberedskapsarbeidet.

  Nytt fra Hovedstyret (oktober 2021)

  (18.10.2021) På Hovedstyrets møte 14. oktober 2021 ble arbeid frem mot hovedtariffoppgjørene i 2022 drøftet.

  Nytt fra Hovedstyret (september 2021)

  (08.09.2021) Mandag 6. og tirsdag 7. september besøkte Hovedstyret Stavanger. I tillegg til ordinært styremøte hadde Hovedstyret møter med lokale tillitsvalgte og institusjonsledelsen ved Universitetet i Stavanger og Museene i Stavanger (MUST).

  Nytt fra Hovedstyret (juni 2021)

  (15.06.2021) Hovedstyret i Forskerforbundet var samlet til styremøte på Grand Hotel i Oslo 15. juni. Det var første gang styret møttes fysisk siden september 2020, og i mellomtiden har det vært avholdt mange styremøter på Zoom.

  Nytt fra Hovedstyret (mai 2021)

  (12.05.2021) På digitalt styremøte 6. mai behandlet Hovedstyret justerte rutiner for varsling i Forskerforbundet, oppfølging av Økonomiutvalgets rapport og oppfølging av andre saker fra Landsrådet 2021.

  Nytt fra Hovedstyret (mars 2021)

  (08.03.2021) På digitalt styremøte 4. mars behandlet Hovedstyret nye utkast til justert verdiplattform og nytt arbeidsprogram for Forskerforbundet for perioden 2022–2024.

  Nytt fra Hovedstyret (januar 2021)

  (05.02.2021) På digitalt styremøte 28. januar behandlet Hovedstyret oppsummering av styrets handlingsplan for 2020 og vedtok en ny handlingsplan for arbeidet i 2021. Et revidert budsjett for 2021 ble også vedtatt.