Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2020

Notiser om aktiviteten i Forskerforbundets Hovedstyre.

    Nytt fra Hovedstyret (januar 2020)

    (06.02.2020) Hovedstyret har vedtatt handlingsplan og revidert budsjett for 2020, og sluttet seg til et utkast til etiske retningslinjer og varslingsrutiner som nå sendes på høring i organisasjonen.