Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2020

Notiser om aktiviteten i Forskerforbundets Hovedstyre.

  Nytt fra Hovedstyret (oktober 2020)

  (30.10.2020) På digitalt styremøte 29. oktober behandlet Hovedstyret første utkast til arbeidsprogram for Forskerforbundet for perioden 2022–2024. Styret behandler et nytt utkast i desember, før arbeidsprogrammet sendes på høring i organisasjonen.

  Nytt fra Hovedstyret (juni 2020)

  (15.06.2020) Hovedstyret i Forskerforbundet hadde digitalt styremøte fredag 12. juni. Leder for økonomiutvalget, Ann Cecilie Bergene, la frem utvalgets rapport og anbefalinger. Rapporten skal nå sendes på høring til lokallagene.

  Nytt fra Hovedstyret (september 2020)

  (22.09.2020) Hovedstyret i Forskerforbundet har vært samlet i Oslo til to dagers styreseminar og styremøte mandag 21. og tirsdag 22. september 2020.

  Nytt fra Hovedstyret (mai 2020)

  (07.05.2020) Hovedstyret har vedtatt høringsuttalelse om forslag til ny lov om universiteter og høyskoler og innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler.

  Nytt fra Hovedstyret (mars 2020)

  (05.03.2020) Hovedstyret har vedtatt Forskerforbundets overordnede krav til Unio i årets hovedtariffoppgjør, og drøftet innspill til videre arbeid med åpen tilgang til publikasjoner og datasett (Lisensutredningen).

  Nytt fra Hovedstyret (januar 2020)

  (06.02.2020) Hovedstyret har vedtatt handlingsplan og revidert budsjett for 2020, og sluttet seg til et utkast til etiske retningslinjer og varslingsrutiner som nå sendes på høring i organisasjonen.