Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2020

Notiser om aktiviteten i Forskerforbundets Hovedstyre.

    Nytt fra Hovedstyret (mars 2020)

    (05.03.2020) Hovedstyret har vedtatt Forskerforbundets overordnede krav til Unio i årets hovedtariffoppgjør, og drøftet innspill til videre arbeid med åpen tilgang til publikasjoner og datasett (Lisensutredningen).

    Nytt fra Hovedstyret (januar 2020)

    (06.02.2020) Hovedstyret har vedtatt handlingsplan og revidert budsjett for 2020, og sluttet seg til et utkast til etiske retningslinjer og varslingsrutiner som nå sendes på høring i organisasjonen.