Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2019

Notiser om aktiviteten i Forskerforbundets Hovedstyre.

  Nytt fra Hovedstyret (desember 2019)

  (16.12.2019) På årets siste styremøte vedtok Hovedstyret ny lønnspolitikk for Forskerforbundet 2020–2022.

  Nytt fra Hovedstyret (oktober 2019)

  (25.10.2019) På hovedstyrets møte 24. oktober ble det oppnevnt et nytt ekspertutvalg for nytt lønnssystem i staten. Hovedstyret drøftet også krav til de kommende forhandlingene om ny hovedavtale i staten.

  Nytt fra Hovedstyret (september 2019)

  (16.09.2019) Hovedstyret i Forskerforbundet besøkte Det norske institutt i Athen 11.–13. september. Styret hadde møte med Dimitris Polychroniadis, som fortalte om greske fagforeningers arbeid generelt og i utdanningssektoren spesielt.

  Nytt fra Hovedstyret (juni 2019)

  (02.07.2019) På hovedstyrets møte 13. juni 2019 ble det vedtatt to høringsuttalelser, om Skattefunn-ordningen og om justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S.

  Nytt fra Hovedstyret (mai 2019)

  (13.05.2019) På hovedstyrets møte 6. mai 2019 ble Studentutvalget formelt oppnevnt. Hovedstyret oppnevnte også et økonomiutvalg i tråd med vedtak i representantskapet 2018.

  Nytt fra Hovedstyret (mars 2019)

  (14.03.2019) På hovedstyrets møte 7. mars 2019 ble Forskerforbundets opphavsrettsutvalg gjenoppnevnt for 2019. Hovedstyret drøftet også krav til tariffoppgjørene 2019, dagsorden for årets møte i Landsrådet, oppnevning av økonomiutvalg og gjennomføring av en nasjonal stipendiatkampanje.

  Nytt fra Hovedstyret (januar 2019)

  (08.02.2019) Forskerforbundets hovedstyre 2019–2021 hadde sitt første styremøte 31. januar 2019. Hovedstyret vedtok innspill til Plan S, handlingsplan for Forskerforbundet 2019 og reviderte retningslinjer for AU. Det ble også oppnevnt medlemmer til forhandlingsutvalget Unio stat, og krav til tariffoppgjøret...