Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret

Notiser om aktiviteten i Forskerforbundets Hovedstyre.

Nytt fra Hovedstyret (desember 2018)

(17.12.18) Forskerforbundets hovedstyre 2016–2018 hadde sitt siste møte 13. desember 2018. Det ble vedtatt en revidert innovasjonspolitikk for Forskerforbundet samt et innspill til statsbudsjettet for 2020 og et innspill til utvalget som skal foreslå ny universitets- og høyskolelov.

Nytt fra Hovedstyret (november 2018)

(05.11.18) På styremøtet 1. november har Hovedstyret vedtatt Forskerforbundets politikk for helsesektoren og oppnevnt Erik Valestrand som studentrepresentant.

Nytt fra Hovedstyret (september 2018)

(07.09.18) Hovedstyret har behandlet beretning for styreperioden 2016–2018 og forslag til budsjett for 2019–2021. Begge saker skal endelig behandles på representantskapsmøtet 16.–17. oktober.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2018)

(11.06.18) Hovedstyret har ferdigbehandlet utkast til Arbeidsprogram 2019–2021 og Verdiplattform for Forskerforbundet, og dokumentene oversendes til endelig vedtak på representantskapsmøtet 16.–17. oktober.

Nytt fra Hovedstyret (april 2018)

(17.04.18) Hovedstyret har vedtatt Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og lærerutdannere, vedtatt å opprette et studentutvalg og godkjent årsregnskapet for 2017.

Nytt fra Hovedstyret (mars 2018)

(09.03.18) Hovedstyret har behandlet reviderte utkast til Verdiplattform, Arbeidsprogram for 2019–2021, og diskusjonsnotater om endringer i forbundets organisasjonsstruktur og om fagpolitiske foreninger i forbundet. Dokumentene skal nå behandles på årets møte i Landsrådet 21.–21. mars.

Nytt fra Hovedstyret (januar 2018)

(26.01.18) May-Britt Ellingsen (NORUT) er gjenvalgt som nestleder og Steinar Vagstad (UIB) som AU-medlem for 2018. Hovedstyret har oppsummert arbeidet med handlingsplanen for 2017 og vedtatt handlingsplan for 2018.

Nytt fra Hovedstyret (desember 2017)

(09.01.18) Hovedstyret har oppnevnt forbundsleder Petter Aaslestad, hovedstyremedlemmene Ellen Karoline Dahl og Steinar Vagstad, og forhandlingssjef Jorunn Solgaard som Forskerforbundets representanter i Unio stat.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2017)

(27.10.17) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt et første innspill til statsbudsjettet for 2019 og drøftet et første utkast til forbundets arbeidsprogram for perioden 2019–2021.

Nytt fra Hovedstyret (september 2017)

(12.09.17) Onsdag 6. og torsdag 7. september var Hovedstyret på besøk i Brussel. Styret vedtok et innspill til regjeringens revisjon av langtidsplanen for forskning, og vedtok reviderte politikkdokumenter for stipendiater og postdoktorer samt ny likestillingspolitikk.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2017)

(19.06.17) Forskerforbundets Hovedstyre har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede og gi innspill i forbindelse med arbeidet med nytt lønnssystem i staten.

Nytt fra Hovedstyret (april 2017)

(24.04.17) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet 2017–2019. Hovedstyret har også drøftet videre arbeid med nytt lønnssystem i staten og vedtatt å sette ned ei arbeidsgruppe.

Nytt fra Hovedstyret (mars 2017)

(10.03.17) Forskerforbundets Hovedstyre har behandlet lønnspolitisk strategi 2017–2019, rapport om nytt lønnssystem i staten, evaluering av lokale forhandlinger i staten 2016 og overordnede krav til Unio i mellomoppgjøret 2017.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2016)

(03.11.16) Forskerforbundets Hovedstyre hadde møte 27. oktober. Hovedstyret behandlet blant annet et første utkast til ny lønnspolitisk strategi, en plan for revisjon av forbundets innovasjonspolitikk, og et utkast til ny likestillingspolitikk.

Nytt fra Hovedstyret (september 2016)

(22.09.16) Hovedstyret har vært på studietur i Stockholm 15.–16. september, der styret hadde møter med RISE, Research Institutes of Sweden og med vår søsterorganisasjon SULF, Sveriges universitetslærere og forskere.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2016)

(13.06.16) Hovedstyret har evaluert årets møte i Landsrådet og vedtatt innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Vårens siste styremøte ble avholdt 9. juni.

Nytt fra Hovedstyret (mars 2016)

(11.03.16) Hovedstyret drøftet blant annet overordnede krav til Unio i hovedoppgjøret 2016 og høringsuttalelse om rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» på styremøtet 3. mars 2016.

Nytt fra Hovedstyret (januar 2016)

(01.02.16) May-Britt Ellingsen fra NORUT Tromsø er valgt til nestleder i Forskerforbundet i 2016. Sammen med leder Petter Aaslestad utgjør hun Hovedstyrets Arbeidsutvalg.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2015)

(15.10.15) Forskerforbundets hovedstyre hadde møte 8. oktober 2015. Hovedstyret behandlet Forskerforbundets første innspill til statsbudsjettet for 2017 og vedtok høringsuttalelse om forslag til revisjon av forskningsetikkloven.

Nytt fra Hovedstyret (september 2015)

(15.09.15) Forskerforbundets Hovedstyre besøkte universitetsbyen Oxford 9.–11. september. På styremøtet ble siste finpuss på sakspapirene til representantskapsmøtet gjort. Sakspapirene skal sendes ut 22. september.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2015)

(15.06.15) Torsdag 11. og fredag 12. juni besøkte Hovedstyret Trondheim, og hadde møter med lokale tillitsvalgte og institusjonsledelse ved NTNU, Stiftelsen SINTEF og Museene i Sør-Trøndelag. Besøket ble avsluttet med en omvisning på Ringve museum.

Nytt fra Hovedstyret (april 2015)

(05.05.15) På styremøtet 23. april vedtok Hovedstyret kommentarer til Strukturmeldingen og høringsuttalelse om endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Nytt fra Hovedstyret (februar 2015)

(06.03.15) Hovedstyret drøftet blant annet overordnede krav til mellomoppgjøret 2015 og utkast til verdiplattform og arbeidsprogram 2016–18 på styremøtet 26. februar 2015.

Nytt fra Hovedstyret (januar 2015)

(06.02.15) På sitt møte 29. januar 2015 vedtok Hovedstyret kommunikasjonsstrategi for Forskerforbundet og Prioriterte arbeidsoppgaver for 2015. Hovedstyret har også oppnevnt representanter til Unio stat og til Opphavsrettsutvalget.

Nytt fra Hovedstyret (desember 2014)

(15.12.14) På årets siste styremøte 4. desember drøftet Hovedstyret forslag til verdiplattform og arbeidsprogram for Forskerforbundet, og vedtok høringsuttalelse om forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2014)

(27.10.14) Forskerforbundets Hovedstyre har vært på studietur i Brussel, og besøkt den norske EU-delegasjonen og EFTA-sekretariatet. Bruk av EØS-midlene i forskningsøyemed og Norges deltakelse i Horisont 2020 var blant temaene som ble tatt opp.

Nytt fra Hovedstyret (september 2014)

(17.09.14) Forskerforbundets Hovedstyre har uttalt seg om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. På styremøtet 11. september drøftet Hovedstyret også status for den lønnspolitiske strategien, og status for de prioriterte arbeidsoppgavene i 2014.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2014)

(25.06.14) Forskerforbundets Hovedstyre har evaluert årets lønnsoppgjør i stat og kommune og drøftet videre lønnspolitisk strategi. På styremøtet 12. juni tildelte Hovedstyret 1,4 millioner kr. i statlige OU-midler til lokale kurs høsten 2014.

Nytt fra Hovedstyret (april 2014)

(28.04.14) Hovedstyret har ansatt Hilde Gunn Avløyp (50) som ny generalsekretær i Forskerforbundet. Avløyp tiltrer 1. august, og overtar stillingen etter Sigrid Lem som går av med pensjon.

Nytt fra Hovedstyret (februar 2014)

(10.03.14) Seniorforsker Jan Hongslo (Folkehelseinstituttet) fortsetter som nestleder i Forskerforbundet frem til 1. august 2014. Da overtar førsteamanuensis Annelise Brox Larsen (UiT - Norges arktiske universitet) nestledervervet.

Nytt fra Hovedstyret (januar 2014)

(12.02.14) Forskerforbundets Hovedstyre har oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren.

Nytt fra Hovedstyret (desember 2013)

(10.12.13) På årets siste møte 5. desember drøftet Forskerforbundets Hovedstyre blant annet lønnspolitisk strategi og rapport fra intern undersøkelse om bruk og erfaring med 2.3.4-forhandlinger i staten.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2013)

(28.10.13) Forskerforbundets Hovedstyre har besøkt ledelse og tillitsvalgte ved Norges arktiske universitet UiT, Universitetssykehuset Nord-Norge og Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2013)

(18.06.13) Forskerforbundets Hovedstyre har tildelt 2 millioner kr. i statlige OU-midler til lokale kurs høsten 2013. På styremøtet 13. juni behandlet Hovedstyret også kriterier for en ny innstegstilling.

Nytt fra Hovedstyret (april 2013)

(24.04.13) Forskerforbundets Hovedstyre behandlet på sitt møte 17. april blant annet videre oppfølging av forskningsmeldingen, lønnspolitisk strategi, retningslinjer for æresmedlemskap, rekruttering av studentmedlemmer og foreløpig årsregnskap for 2012.

Nytt fra Hovedstyret (februar 2013)

(14.03.13) Forskerforbundets hovedstyre har vedtatt krav til tariffoppgjørene i offentlig sektor 2013 og drøftet fusjoner i og mellom universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren.

Nytt fra Hovedstyret (januar 2013)

(01.02.13) Forskerforbundets nye Hovedstyre var samlet til sitt første styremøte 31. januar. Hovedsakene på møtet var tariffoppgjørene og prioriterte arbeidsoppgaver i 2013. Jan Hongslo (Folkehelseinstituttet) ble gjenvalgt som nestleder.

Nytt fra Hovedstyret (desember 2012)

(19.12.12) Forskerforbundets Hovedstyre har drøftet krav og prioriteringer til tariffoppgjørene 2013, vedtatt innspill til statsbudsjettet 2014 og tildelt OU-midler for 2013.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2012)

(23.10.12) Forskerforbundets Hovedstyre har hatt en første drøfting av Forskerforbundets krav og prioriteringer til mellomoppgjøret i staten 2013.

Nytt fra Hovedstyret (august 2012)

(19.09.12) Forskerforbundets Hovedstyre har avgitt sin innstilling i sakene som skal behandles på Representantskapsmøtet 16.-17. oktober. Sakspapirene ble sendt ut 18. september.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2012)

(19.06.12) Forskerforbundets Hovedstyre har hatt en første evaluering av årets tariffoppgjør og streiken i stat og kommune. Hovedstyret har også kommentert rapport om dimensjonering av doktorgradsutdanningen i Norge.

Nytt fra Hovedstyret (april 2012)

(20.04.12) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til styremøte 12. april. Blant sakene som ble behandlet var Forskerforbundets krav til tariffoppgjørene 2012 og forslag til rekrutteringsplan for Forskerforbundet.

Nytt fra Hovedstyret (februar 2012)

(24.02.12) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til styremøte 23. februar. Blant sakene som ble behandlet var Forskerforbundets krav til tariffoppgjørene 2012, innovasjonspolitikk og innspill til den kommende stortingsmeldingen om forskning.

Nytt fra Hovedstyret (januar 2012)

(30.01.12) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til årets første styremøte 25. og 26. januar. Hovedsakene på dette møtet var lønnspolitisk strategi, tariffoppgjørene 2012 og prioriterte arbeidsoppgaver 2012.

Nytt fra Hovedstyret (desember 2011)

(20.12.11) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til årets siste styremøte 15. desember. Hovedsakene på dette møtet var lønnspolitisk strategi og nytt arbeidsprogram for perioden 2013–2015.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2011)

(04.11.11) Forskerforbundets Hovedstyre avholdt styremøte 27. oktober. Lønnspolitisk strategi, nytt arbeidsprogram 2013-2015 og evaluering av de fagpolitiske foreningene var blant sakene på dagsorden.

Nytt fra Hovedstyret (september 2011)

(22.09.11) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til styremøte og styreseminar 15. og 16. september. Lønnspolitisk strategi og forberedelser til representantskapsmøte høsten 2012 sto på dagsorden.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2011)

(17.06.11) Forskerforbundets Hovedstyre har drøftet Fagerberg-utvalgets innstilling, vedtatt en revidert handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia og tildelt ekstra OU-midler for høsten 2011.

Nytt fra Hovedstyret (april 2011)

(26.04.11) Forskerforbundets Hovedstyre har uttalt seg om ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag og kommet med innspill til EU-kommisjonens grønnbok om fremtidig europeisk forskningspolitikk.

Nytt fra Hovedstyret (mars 2011)

(15.03.11) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt krav til tariffoppgjørene 2011 og prioriterte arbeidsoppgaver for 2011. Kravene er sendt inn til Unio.

Nytt fra Hovedstyret (februar 2011)

(03.02.11) På årets første møte 27. januar drøftet Forskerforbundets Hovedstyre prioriterte arbeidsoppgaver i 2011, saker til vårens møte i Landsrådet og krav til tariffoppgjørene 2011.

Nytt fra Hovedstyret (desember 2010)

(13.12.10) Forskerforbundets Hovedstyre har valgt Jan Hongslo som nestleder for 2011. Hongslo, som er forsker ved Folkehelseinstituttet, har lang erfaring som lokal tillitsvalgt og ett års fartstid som medlem av Hovedstyret.

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2010)

(12.11.10) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en høringsuttalelse om ny rammeplan for ingeniørutdanning, diskutert fordeling av tid til FoU og vedtatt nye retningslinjer for tildeling av OU-, prosjekt- og geomidler til lokallagene.

Nytt fra Hovedstyret (september 2010)

(24.09.10) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en handlingsplan for postdoktorer, drøftet forskningsbasert undervisning, diskutert prioriteringer i statsbudsjettet for 2011 og startet planleggingen av tariffoppgjørene i 2011 og 2012.

Nytt fra Hovedstyret (juni 2010)

(18.06.10) Forskerforbundets Hovedstyre har drøftet bruken av "særlig uavhengig stilling", midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren og produksjon av studiepoeng uten fullfinansiering.

Nytt fra Hovedstyret (april 2010)

(28.04.10) Hovedstyret har drøftet Forskerforbundets krav i et eventuelt justeringsoppgjør i staten 2010, og vedtatt nye retningslinjer for juridisk bistand til enkeltmedlemmer.

Nytt fra Hovedstyret (februar 2010)

(22.02.10) Hovedstyret har drøftet Forskerforbundets krav til tariffoppgjørene 2010, behandlet søknader om prosjektmidler og vedtatt ny handlingsplan for stipendiater.

Nytt fra Hovedstyret (januar 2010)

(15.01.10) Forskerforbundets Hovedstyre har gjenvalgt Randi Halveg Iversby som nestleder. Iversby er overbibliotekar ved Det juridiske fakultetsbibliotek, Universitetet i Oslo.

Forskerforbundet sier nei til tidsregistrering

(09.10.09) Forskerforbundets hovedstyre sier et klart nei til innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren. – Jeg er glad for at vårt hovedstyre har inntatt et så klart standspunkt i denne saken, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne. Vedtaket...