Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Hovedstyret 2022–2024

Forskerforbundets representantskap har valgt leder, nestleder og styremedlemmer for perioden 2022–2024. Det nye hovedstyret trer i funksjon 1. januar 2022.

Leder:

Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus / UiO
telefon 480 22 525 / e-post / twitter @gurolind

Nestleder:

Kristian V. E. Mollestad, Presteforeningen
telefon 990 18 742 / e-post / twitter @KristianMoll

Styremedlemmer:

Ann Cecilie Bergene, NIFU (ny)
Kristin Lofthus Hope, Høgskulen på Vestlandet (ny)
Tord Mjøsund Talmo, NTNU (ny)
Belinda Eikås Skjøstad, Universitetet i Oslo (gjenvalg)
Hugues Verdure, UiT Norges arktiske universitet (ny)

Varamedlemmer:

1. Tony Burner, Universitetet i Sørøst-Norge (ny)
2. Bente Ovèdie Skogvang, Høgskolen i Innlandet (ny)
3. Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket (gjenvalg)

Forskerforbundets Hovedstyre 2019–2021

Forskerforbundets nye hovedstyre. Fra venstre: Bente Ovèdie Skogvang, Tord Mjøsund Talmo, Kristian V. E. Mollestad, Belinda Eikås Skjøstad, Guro Elisabeth Lind, Hugues Verdure, Brynjar Kulset, Kristin Lofthus Hope og Tony Burner (Ann Cecilie Bergene var ikke til stede da bildet ble tatt).

  • Del denne siden: