Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Hovedstyret 2019–2021

Forskerforbundets representantskap har valgt leder, nestleder og styremedlemmer for perioden 2019–2021. Det nye hovedstyret trer i funksjon 1. januar 2019.

Leder:

Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus / UiO
telefon 480 22 525 / e-post / twitter @gurolind

Nestleder:

Kristin Dæhli, NTNU
telefon 926 22 350 / e-post

Styremedlemmer:

Ellen Karoline Dahl, UiT Norges arktiske universitet (gjenvalg)
Sebastian Eiter, NIBIO (ny)
Brita Haugum, Akershus universitetssykehus (gjenvalg)
Belinda Eikås Skjøstad, Universitetet i Oslo (ny)
Steinar Vagstad, Universitetet i Bergen (gjenvalg)

Varamedlemmer:

1. Lena Marie Kjøbli, NMBU
2. Berit Bratholm, Universitetet i Sørøst-Norge
3. Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket

Forskerforbundets Hovedstyre 2019–2021

Forskerforbundets nye hovedstyre. Fra venstre: Brita Haugum (Ahus), Steinar Vagstad (UiB), Ellen Karoline Dahl (UiT), nestleder Kristin Dæhli (NTNU), Lena Marie Kjøbli (NMBU, vara), leder Guro Elisabeth Lind (OUS), Belinda Eikås Skjøstad (UiO), Sebastian Eiter (Nibio), Berit Bratholm (USN, vara) og Brynjar Kulset (Nasjonalbiblioteket, vara).

  • Del denne siden: