Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets virksomhet under koronapandemien

(18.12.20) Våre sentrale kurs og sektorseminarer våren 2021 planlegges for digital gjennomføring. Forskerforbundets sekretariat er i vanlig drift, inntil videre med hjemmekontor. Medlemmer med behov for bistand må være innstilt på digitale møter.

Forskerforbundet følger Folkehelseinstituttets faglige råd og Oslo kommunes retningslinjer, og vurderer situasjonen fortløpende.

Forskerforbundets ansatte har hjemmekontor

De ansatte i Forskerforbundets sentrale sekretariat arbeider fra hjemmekontor inntil videre. Det meste av reisevirksomhet er innstilt. Sekretariatet opprettholder sin vanlige drift så godt det er mulig, og medlemmer og tillitsvalgte kan henvende seg på vanlig måte.

Medlemmer som henvender seg må imidlertid være innstilt på at møter og samtaler må gjøres per telefon eller i digitale møter. Dette vil også gjelde juridiske møter, f.eks. oppsigelsessaker/ personalsaker. Vi vet dette ikke er ideelt, men vi gjør vårt ytterste for å yte god bistand under de rådende forholdene.

Retningslinjer for kurs og arrangementer under koronapandemien

INNTIL VIDERE PLANLEGGES ALLE SENTRALE KURS OG SEKTORSEMINAR VÅREN 2021 GJENNOMFØRT SOM DIGITALE SAMLINGER.

Tillitsvalgtopplæring og seminarvirksomhet tilhører vår kjerneaktivitet, og er en viktig forutsetning for arbeidet i Forskerforbundet. Vi vil også våren 2021 dekke tillitsvalgtopplæringen gjennom webinarer.

Vi oppfordrer også våre lokallag til å bruke teamsmøter, webinarer eller lignende som erstatning for fysiske arrangementer.

Angående lokale kurs finansiert av OU-midler: Dersom planlagte kurs blir avlyst som følge av forebyggende tiltak for å hindre smitte, eller for å sikre at helsepersonell er tilgjengelig for helsetjenesten, så dekkes kostnadene som påløper ved avlyste kurs av OU-midlene på vanlig måte. Gi beskjed til Forskerforbundets sekretariat når dere avlyser slike kurs.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på .

Lokale årsmøter

Årsmøte i lokallaget kan arrangeres på digitale plattformer som Skype/ Teams/ Zoom o.l. Elektroniske avstemninger kan foretas f.eks. via https://doodle.com/no/, hvor man også kan stemme anonymt.

De viktigste rådene for å hindre smittespredning

  • Ha god håndhygiene.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Følg helsemyndighetenes råd, se oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider 

Reiser i Forskerforbundets regi

Vi følger Folkehelseinstituttets reiseråd, og ber alle som planlegger reiser i regi av Forskerforbundet om å holde seg oppdatert på disse.

Koronaviruset og reiseforsikring

Forskerforbundets forsikringskontor har lagt ut generell informasjon om koronaviruset og reiseforsikring.

Artikkel oppdatert 18. desember 2020 med oppdatert informasjon om kurs våren 2021

  • Del denne siden: