Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets virksomhet under koronapandemien

(19.08.20) Alle våre sentale kurs og sektorseminarer er avlyste ut 2020, og all reisevirksomhet er innstilt. Forskerforbundets sekretariat er i vanlig drift, men medlemmer med behov for bistand må være innstilt på digitale møter.

Forskerforbundet følger Folkehelseinstituttets faglige råd og Oslo kommunes retningslinjer, og vurderer situasjonen fortløpende. Informasjonen på denne siden vil oppdateres så snart det skjer endringer.

Les også:

I full jobb for våre medlemmer

– Vi fortsetter vårt arbeid for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår også under koronapandemien. Jeg vil at våre medlemmer og tillitsvalgte skal vite at de fortsatt kan komme til oss med problemer i arbeidsforholdet, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Forskerforbundets ansatte har hjemmekontor

De ansatte i Forskerforbundets sentrale sekretariat har hjemmekontor inntil videre. All reisevirksomhet er innstilt. Sekretariatet opprettholder sin vanlige drift så godt det er mulig, og medlemmer og tillitsvalgte kan henvende seg på vanlig måte.

Medlemmer som henvender seg må imidlertid være innstilt på at møter og samtaler må gjøres per telefon eller i digitale møter. Dette vil også gjelde juridiske møter, f.eks. oppsigelsessaker/ personalsaker. Vi vet dette ikke er ideelt, men vi gjør vårt ytterste for å yte god bistand under de forutsetningene vi nå må forholde oss til.

Retningslinjer for kurs og arrangementer under koronaepidemien

ALLE SENTRALE KURS OG SEKTORSEMINAR UTGÅR SOM FYSISKE SAMLINGER HØSTEN 2020.

Tillitsvalgtopplæring og seminarvirksomhet tilhører vår kjerneaktivitet, og er en viktig forutsetning for arbeidet i Forskerforbundet. Vi vil denne høsten dekke tillitsvalgtopplæringen gjennom webinar.

Vi oppfordrer også alle våre lokallag til å bruke skypemøter, webinarer eller lignende som erstatning for fysiske arrangementer.

Angående lokale kurs finansiert av OU-midler: Dersom planlagte kurs blir avlyst som følge av forebyggende tiltak for å hindre smitte, eller for å sikre at helsepersonell er tilgjengelig for helsetjenesten, så dekkes kostnadene som påløper ved avlyste kurs av OU-midlene på vanlig måte. Gi beskjed til Forskerforbundets sekretariat når dere avlyser slike kurs.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på .

Lokale årsmøter

Noen lokallag har vedtektsfestet at årsmøte må holdes i løpet av våren. På grunn av den oppståtte situasjonen kan dette bli vanskelig. Hovedstyrets arbeidsutvalg har derfor besluttet at lokallagene får unntak fra disse bestemmelsene.

Sekretariatet henstiller alle lokallag om å avvikle sine årsmøter innen 30. juni, og levere protokoll med frist 1. september.

Styret må derfor vurdere om det skal utsette årsmøtet inntil videre, utsette og sette en ny dato, eller innkalle til et digitalt årsmøte. Årsmøter kan arrangeres på digitale plattformer som Skype/ Teams/ Zoom o.l. Elektroniske avstemninger kan foretas f.eks. via https://doodle.com/no/, hvor man også kan stemme anonymt.

De viktigste rådene for å hindre smittespredning

  • Ha god håndhygiene.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Følg helsemyndighetenes råd, se oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider 

Reiser i Forskerforbundets regi

Vi følger Folkehelseinstituttets reiseråd, og ber alle som planlegger utenlandsreiser i regi av Forskerforbundet om å holde seg oppdatert på disse.

Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder reiser til alle land. Reiserådet gjelder inntil videre.

Koronaviruset og reiseforsikring

Viktig informasjon om Forskerforbundets reiseforsikring (14.03.20)

Forskerforbundets forsikringskontor har tidligere lagt ut generell informasjon om koronaviruset og reiseforsikring.

Artikkel oppdatert onsdag 19. august med oppdatert informasjon om avlysning av kurs.

  • Del denne siden: