Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra styret

Styret var samlet til møte på Nasjonalmuseet mandag 20. november 2017, med kasserer Sander Solnes til stede via Skype fra Svalbard.

Leder Øystein Ekroll og sekretær Trond Indahl refererte fra deltakelse på fellesseminar for Forskerforbundets fagpolitiske foreninger og forskningspolitisk konferanse 13. – 14. november. Leder er også invitert med i en arbeidsgruppe for innspill til den nye kulturmeldingen. FMK er bedt om å finne en kandidat til Forskerforbundets styre, og vil se på hele medlemslisten for å finne denne personen.

Styret diskuterte administrasjon av medlemslister, innkreving av kontingent, medlemsundersøkelse, samt informasjon til verving av medlemmer. Foreningen har god økonomi, og vil i 2018 legge opp til årsmøte og fagseminar med dekning av reisen, utdeling av reisestipender og utarbeiding av vervebrosjyre.

Møteplan for kommende måneder ble satt opp. Herunder datoer for årsmøte med fagseminar, som av ulike årsaker må flyttes i forhold til tidligere opplyste datoer. Dato for årsmøte ble satt til 12. april, med fagseminar påfølgende dag.

 

Sammendrag av referat: May Tove Nyrud, informasjonsansvarlig.

  • Del denne siden: