Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Det nye styret er i gang

FMKs nye styre hadde sitt første møte 4. september 2017 på Nasjonalmuseet i Oslo.

Alle de innvalgte styrerepresentantene var tilstede, og styret konstituerte seg slik: leder Øystein Ekroll, kasserer Sander Solnes, sekretær Trond Indahl, informasjonsansvarlig May Tove Nyrud, styremedlem Gunn Nordal, og varamedlemmer Kristin Halaas og Anne Qvale.

Det var enighet om at varamedlemmene innkalles til alle styremøter. Ved loddtrekning ble det avgjort at Trond Indahl og May Tove Nyrud sitter ett år i styret og er på valg ved årsmøtet i 2018, mens de andre sitter i to år.

Styret vil prioritere å legge til rette for utvikling av foreningen ved å skaffe oversikt over eksisterende medlemmer, opprette Facebook-side, drive medlemsverving, og forberede en spørreundersøkelse om hva medlemmene ønsker at FMK skal jobbe med. Ordningen med reisestipender skal også settes i gang igjen.

Årsmøte med faglig innhold planlegges avholdt fredag 27. april 2018 i Oslo. I tillegg planlegges et høstseminar om forsknings- og utviklingsplaner med innlagt sosialt samvær.

 

Sammendrag av referat: May Tove Nyrud, informasjonsansvarlig.

  • Del denne siden: