Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyheter

Utlysning av reisestøtte 2022

FMK utlyser reisestøtte til to personer for kostnader knyttet til faglig utviklende reise. Hver støttemottaker kan få dekket reisekostnader opp til 20.000 kroner.

Digitalt årsmøte 2022 avholdes 20. april

Kjære medlemmer! Også i år blir det endringer i årsmøte og fagseminar. Som følge av koronapandemien besluttet styret ved første årsmøte i 2022 at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Årsmøtet avholdes onsdag 20. april, kl. 10.00. Lenke til møtet sendes i ordinær møteinnkalling fire...

Invitasjon til fagseminar i Bergen 26. november

Kjære medlemmer av FMK! Det har vært en utfordrende periode å drive fram FMK´s kjerneaktiviteter det siste året, med det årlige fagseminaret som et samlingspunkt. Årsmøtet ble avholdt digitalt i vår, og nå ser vi muligheten til å endelig avholde et fysisk fagseminar i Bergen 26. november.

Utlysning av reisestøtte 2021

FMK utlyser reisestøtte til to personer for kostnader knyttet til faglig utviklende reise. Hver støttemottaker kan få dekket reisekostnader opp til 20.000 kroner.

Utlysning av reisestøtte 2020

FMK utlyser reisestøtte til to personer for kostnader knyttet til faglig utviklende reise. Hver støttemottaker kan få dekket reisekostnader opp til 20.000 kroner.

Utlysning av reisestøtte 2019

FMK utlyser reisestøtte til to personer for kostnader knyttet til faglig utviklende reise. Hver støttemottaker kan få dekket reisekostnader opp til 20.000 kroner.

Vi har digitalisert. Hva nå?

Muligheter og utfordringer ved digitalisering i museer og kulturminnevern. Fagseminar for FMK Fredag 29. mars 2019, kl. 10.00–13.00 Sted: Møterommet i 2. etg. i Nidarosdomens Besøkssenter

Reiserapporter fra stipendmottakere 2018

Styret i FMK takker for innsendte søknader om reisestipend for 2018. Vi utlyste denne gang to reisestipend à 20.000 kroner og mottakerne var Anette Basso og Sigrid Samset Mygland.

Årsmøte og seminar 12.-13. april 2018

Det inviteres herved til årsmøte i Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK), torsdag 12. april 2018 kl. 1600 – 1800 på Scandic Hotel Vulkan i Oslo.

Første styremøte i 2018

Styret møttes fulltallig til årets første møte hos Vestfoldmuseene i Sandefjord 26. januar, hvor blant annet informasjonsbrosjyre, verveaksjon og årsmøte/seminar 12.-13. april ble diskutert.

Nytt fra styret

Styret var samlet til møte på Nasjonalmuseet mandag 20. november 2017, med kasserer Sander Solnes til stede via Skype fra Svalbard.

FMK er på Facebook

For å øke muligheten for dialog med medlemmene i FMK, har styret opprettet en Facebook-side.

Årsmøte i FMK 2017

Forskerforbundets fagpolitiske forening for medlemmer ved museer og kulturminnevern (FMK) er igjen aktiv, og avholdt årsmøte i Oslo 16. juni med rundt 30 deltakere.

Ny start for FMK

FMK (Forskerforbundet ved museum og kulturminnevern) er en fagpolitisk forening for medlemmer i museums- og kulturminnevernvirksomheter. Det har vært stille i og rundt FMK i noen år, men nå er altså arbeidet i gang med å revitalisere den fagpolitiske foreningen.