Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Reisestipend

FMK deler ut reisestipend etter søknad fra medlemmene. Rapporter fra reiser støttet av FMK publiseres her.

Reiserapporter:

Reiserapport fra to europeiske museumskonferanser av Anette Basso (2018)

"Vi garanterer ikke læring. Vi inspirerer til læring" av Sigrid Samset Mygland (2018)

"Verdifulle" ruiner av Tor Sæther (2010)

Livslang læring på Skanzen av Ann Siri Hegseth Garberg (2010)

Retningslinjer for søknad:

  • Det skal gis en faglig begrunnelse for reisen
  • Det skal opplyses om den faglige betydningen reisen vil ha for deg som fagmenneske
  • Det skal settes opp et budsjett og en finansieringsplan
  • Dersom en nytter flere finansieringskilder, blir stipendet tildelt under forutsetning av at reisen blir fullfinansiert
  • Innen to måneder etter reisens slutt leveres det en rapport fra reisen i form av en artikkel på minimum 2 sider samt noen bilder som FMK publiserer på nett eller papir.
  • Vi minner om at medlemskontingent i FMK må være betalt for å kunne søke reisestipendet.

Søknadsfristen for 2018 var 10. juni. Se utlysningen her.