Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Reisestipend

FMK deler ut reisestipend etter søknad fra medlemmene. Rapporter fra reiser støttet av FMK publiseres her.

Eksempler på reiserapport (fra 2010):

"Verdifulle" ruiner av Tor Sæther

Livslang læring på Skanzen av Ann Siri Hegseth Garberg

Retningslinjer for søknad:

  • Det skal gis en faglig begrunnelse for reisen
  • Det skal opplyses om den faglige betydningen reisen vil ha for deg som fagmenneske
  • Det skal settes opp et budsjett og en finansieringsplan
  • Dersom en nytter flere finansieringskilder, blir stipendet tildelt under forutsetning av at reisen blir fullfinansiert
  • Innen to måneder etter reisens slutt leveres det en rapport fra reisen i form av en artikkel på minimum 2 sider samt noen bilder som FMK publiserer på nett eller papir.
  • Vi minner om at medlemskontingent i FMK må være betalt for å kunne søke reisestipendet.

Søknadsfristen for 2018 er 10. juni. Se utlysningen her.