Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Årsmøtet 2011

Årsmøte i Trondheim 13. april 2011
Sted: Nova Hotell, Cicignons Plass.

Program

11.30-12.30: Lunsj

12.30-14.30: Årsmøte

 1. konstituering
 2. godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. valg av møteleder
 4. valg av referent
 5. valg av to personer til å underskrive protokoll
 6. årsberetning 2010
 7. revidert regnskap 2010
 8. foreningens arbeidsprogram 2011
 9. Budsjett 2011
 10. Egenevaluering av Forskerforbundets fagpolitiske foreninger
 11. Sletting av FMK i Brønnøysundregisteret
 12. Kontingent og budsjett
 13. Valg

15.00-16.30: Omvisning Nidarosdomen med oktogonen.

Last ned:

Referat fra årsmøtet 2011

Årsmøteprogrammet

Sak 6:   Årsberetning 2010

Sak 7:   Årsregnskap 2010

             Revisjonsberetning 2010

Sak 8:   Arbeidsprogram 2011

Sak 9:   Budsjett 2011

Sak 10: Egenevaluering av de fagpolitiske foreningene

Sak 11: Sletting av FMK i Enhetsregisteret

Lenker:

Nova Hotell og Konferanse