Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

FMK

FMK (Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern) er en faglig og fagpolitisk forening for ansatte i museums- og kulturminnevernsektoren.

Nytt styre for FMK (23.06.17)

Alle Forskerforbundets medlemmer som jobber ved museer eller kulturminneverninstitusjoner kan bli medlem i FMK.

FMK jobber for å trygge medlemmenes ansettelses-, lønns- og arbeidsvilkår, drøfter faglige og yrkesfaglige spørsmål, og fungerer som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre. Foreningen er representert i Forskerforbundets representantskapsmøte. Se også foreningens vedtekter.

Som medlem i foreningen kan du:

  • delta på årsmøte og årlige fagseminar
  • få dekt dine reiseutgifter til årsmøte og fagseminar
  • søke på årlige reisestipender til faglig relevante reiser

Årsmøtet for 2018 holdes i Oslo 12. april, med fagseminar påfølgende dag. Informasjon om tema for seminaret kommer senere.

Medlemskap i foreningen koster kr 400 per år.

Ved spørsmål om ditt medlemskap eller innmelding: ta kontakt på

 

Kontakt FMK:

Leder Øystein Ekroll
E-post:
Telefon: 918 27 610

Styret