Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

FMK

FMK (Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern) er en faglig og fagpolitisk forening for ansatte i museums- og kulturminnevernsektoren.

Alle Forskerforbundets medlemmer som jobber ved museer eller kulturminneverninstitusjoner kan bli medlem i FMK.

FMK jobber for å trygge medlemmenes ansettelses-, lønns- og arbeidsvilkår, drøfter faglige og yrkesfaglige spørsmål, og fungerer som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre. Foreningen er representert i Forskerforbundets representantskapsmøte. Se også foreningens vedtekter.

Som medlem i foreningen kan du:

  • søke på årlige reisestipender til faglig relevante reiser
  • delta på årsmøte og årlige fagseminar
  • få dekt reiseutgifter til årsmøte og fagseminar
  • knytte nettverk på tvers av arbeidssteder i museer og kulturminnevernsektoren
  • ta opp faglige og fagpolitiske spørsmål med foreningen eller kollegaer

Medlemskap i foreningen koster kr 400 per år.

Send en epost til for å melde deg inn.

Ved spørsmål om ditt medlemskap: ta kontakt på

 

Kontakt FMK:

Styreleder: Lise Emilie Fosmo Talleraas, Vestfoldmuseene
E-post: 

Kontakt Styret

Ved spørsmål om nettsiden, kontakt

FMK på Facebook: @Forskerforbundet FMK