Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Samarbeid med andre foreninger

FFTA har jevnlig møter og felles seminar med de andre fagpolitiske foreningene i Forskerforbundet.
Det mest formaliserte forum for fagpolitisk samarbeid kalles A3

Dette er et samarbeid mellom tre fagpolitiske foreninger som representerer et faglig fellesskap og mindre medlemsgrupper i Forskerforbundet.

Foreningene som er med er Arkivarforeningen i Forskerforbundet, Forskerforbundets bibliotekforening (FBF) og Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk/administrativt personale (FFTA).

Disse fagpolitiske foreningene er kompetansebaser for Forskerforbundet innen sine fagområder. Fagområdene er små i Forskerforbundet, men like fullt viktige medlemsgrupper. Foreningene skal være talerør for sine medlemmer inn mot Forskerforbundet og bistå lokallag og medlemmer i fagpolitiske spørsmål.

I 2010 ble foreningene enige om å samarbeide tettere for å gjensidig støtte og styrke hverandres arbeid. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra de tre foreningene, og det er utformet en felles handlingsplan med konkrete tiltak (under revisjon 2015). Foreningene skal blant annet samarbeide om konkrete fagpolitiske saker, styrke foreningens innflytelse i styrer, råd og utvalg, styrking av kommunikasjon med Forskerforbundet sentralt og med medlemmene.

Forskerforbundets bibliotekforening FBF

Arkivarforeningen