Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktivitetsplan

Styret utarbeider hver år en aktivitetsplan som viser hvordan styret konkret skal arbeide for å oppnå målene i vår strategi.

Styret får sitt mandat fra årsmøtet, og nedfeller overordnede mål i en strategiplan som strekker seg over flere år/en styreperiode. Ut fra denne utarbeides det så en mer konkret aktivitetsplan som beskriver hvordan og gjennom hvilke tiltak målene kan nås. Selv om denne planen vedtas på årsmøtet, tar styret gjerne i mot innspill, ønsker og tips fra medlemmene gjennom hele året.

Aktivitetsplan 2017-2018

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2015-2016

Aktivitetsplan 2014-2015

  • Del denne siden: