Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Om FFTA

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling - altså alle kunnskapsarbeidere. Av de 20 000 medlemmene i FF, er ca. 25 % ansatt i teknisk/administrative stillinger, og FFTA er en fagpolitisk forening som ivaretar denne gruppens interesser. Vi har i dag ca. 620 medlemmer

FFTA er altså en av flere fagpolitiske foreninger i Forskerforbundets organisasjon, hvor medlemmer kan velge å være med i tillegg til det ordinære medlemskapet i Forskerforbundet.
De fagpolitiske foreningene er sammenslutninger av medlemmer innen spesielle fagområder (bibliotek, teknologi, arkiv) eller ansatte i spesielle kategorier, som teknisk-administrative - ikke å forveksle med lokallagene

FFTA er opptatt av og arbeider for alle kunnskapsarbeideres lønns- og arbeidsvilkår. I en så stor organisasjon som Forskerforbundet er det naturlig med fokus på forskning og vitenskapelig tilsatte - det synes vi alle som er engasjert i høyere utdanning. Imidlertid er sektoren helt avhengig av å ha kompetente og høyt utdannede medarbeidere også i teknisk-administrative stillinger. Derfor arbeider FFTA - innenfor Forskerforbundet - med følgende saker:

  • Vi har som formål å bidra aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i de teknisk-administrative medlemmenes interesser
  • Vi er høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe og fungerer som kompetansebase overfor Forskerforbundets sekretariat
  • FFTA arrangerer jevnlig seminarer for sine medlemmer, hvor deltakerne
    kan bli kjent med kolleger ved andre universiteter og høgskoler, diskutere sektorrelevante temaer og utveksle erfaringer
  • Vi skal stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant administrativt personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren
  • FFTA har kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer. Det blir arrangert egne møter for dette nettverket

Vi er ikke for økt byråkrati; vi vil bare at det helt nødvendige byråkratiet skal ha den beste kompetansen - og bli verdsatt deretter!

Dette er grunnlaget for vår strategi, og er innarbeidet i Forskerforbundets politikk og inkorporert i arbeidsprogrammet etter innspill fra FFTA.

Aktivitetsplan

Strategi

Vedtekter

  • Del denne siden: