Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rekruttering og aktiviteter

Hva lokallaget og du som enkeltmedlem bør ha fokus på og hva dere kan gjøre:

 • Rekruttering:
  Send ut generelt FF brosjyremateriell og brosjyre som er tilpasset den ansattes tilsettingskategori. Det er blant annet egen brosjyre for Teknisk/administrativt tilsatte, disse kan bestilles fra FF sekretariatet.
 • Sammensetning av lokallagsstyre:
  Sørg for at T/A-ansatte er representert i lokallagsstyret. I Forskerforbundets vedtekter er det fastslått at alle medlemskategorier skal være representert i styret: Vedtekter § 14.3 annet ledd
 • Motivèr til aktivitet blant FFTA-medlemmene lokalt:
  Arrangèr møter for TA-ansatte - gjerne i samarbeid med lokallaget!
  Flere lokale FFTA-grupper har jevnlig møter og aktiviteter, som oftest i samarbeid med lokallaget. Det kan være halvdags seminarer med et faglig møte etterfulgt av middag/tur; frokost- eller lunsjmøter, julemiddag eller lignende. Husk at det må settes av midler til dette i lokallagets budsjett.
 • Motivèr medlemmer til å delta på kurs som arrangeres av Forskerforbundet sentralt:
  Medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år. SPH 8.34 § 34
 • Opprette FFTA undergrupper under lokallag (kan være aktuelt ved store arbeidsplasser):
  Ved enkelte store arbeidssteder er det formelt opprettet en lokal FFTA-gruppe, f.eks. ved UiO,  UiB og UiA. Driften av disse må skje gjennom lokallagets budsjett.

Tilbake til Lønn og arbeidsforhold

 • Del denne siden: