Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Personalpolitiske tiltak

Personalpolitikk - strategiske dokumenter som du og lokallaget bør sørge for at arbeidsgiver formulerer på en god måte:

 • Personalpolitikk for arbeidsstedet - gjerne også spesifikt for TA-ansatte
 • Klare kriterier for hva som ligger til grunn for lønnsopprykk
 • Hvordan ivaretas kompetanse- og karriereutvikling også for TA-ansatte
 • Stillingskategoriene: Definisjoner og oppdatert beskrivelse av hvordan de brukes
 • Rutiner for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger (2.3.3.; 2.3.4; 2.3.8)
 • Søknadsskjema for lønnsforhandlinger. Det er viktig med egne skjema for T/A slik at kriteriene er tilpasset søkerens oppgaver. Kriteriene må være forankret i institusjonens personalpolitikk og strategiske dokumenter. Skjema skal være veiledende for hvordan den enkelte kan utforme et godt krav.
 • Medarbeidersamtaler må ivareta karriere- og kompetanseutvikling for den enkelte
 • Rutiner for medbestemmelse i utlysningstekster og lønnsplassering
 • Midlertidighet: Det skal ikke tilsettes ulovlig midlertidig - bruk av midlertidige stillinger bør reduseres generelt
 • Særavtale for lønnstrinn B ved ekstraoppgaver
 • Særavtale for betaling av valgte lederverv for alle ansatte
 • Særavtale for godtgjøring av tillitsvalgte, frikjøp osv.

Tilbake til Lønn og arbeidsforhold

 • Del denne siden: