Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

FFTA Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte

FFTA er en fagpolitisk forening under Forskerforbundets paraply som arbeider spesielt for teknisk-administrativt ansattes lønn og arbeidsforhold. Kunnskapsarbeideres naturlige valg!

FFTA arrangerer jevnlig seminar og konferanser som er av spesiell interesse for vår gruppe

Styret utformer FFTAs strategi og aktivitetsplan etter det mandat årsmøtet gir.
I tillegg står styret for den daglige drift, søker midler og samarbeider med lokale medlemmer om arrangementer

FFTA har et nettverk av kontaktpersoner ved de større utdanningsstedene. De fungerer som kontaktledd mellom FFTA og TA-ansatte på arbeidsplassen

Årsmøtene i FFTA finner som regel sted i forbindelse med et vårseminar. Innkalling og sakspapirer publiseres på nettsidene og invitasjon sendes medlemmene på e-post.

Gjennom sin virksomhet ønsker FFTA å bidra til å gi deg som medlem den best mulige lønns- og karrieremessige uttelling for den kompetansen du har og den innsatsen du gjør, uavhengig av hvor du er i organisasjonen

FFTA fungerer som en kompetansebase for Forskerforbundet sentralt, og er høringsinstans i spørsmål som angår vår gruppe

FFTA anser at det er viktig å samarbeide med andre fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet

Bli med i nettverket av teknisk-administrativt ansatte i sektoren

  • Del denne siden: