Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vårseminar 2017

FFTA ved NTNU inviterer til vårseminar og årsmøte i Trondheim 9. og 10. mars 2017

Seminaret holdes på Scandic Lerkendal hotell

Forskerforbundet dekker kostnader til reise og opphold. Reiseutgiftene dekkes i etterkant mot kvittering. Reiseregningsskjema

Påmeldingsfristen var 15. februar, og seminaret er nå fulltegnet.

Tema for seminaret er 'Omstilt - hva nå?
Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse'

Program

Dag 1, torsdag 9. mars
10.00-11.00 Registrering og enkel servering
11.00-11.15 Velkommen
11.15-12.00 Informasjon og medvirkning i omorganiseringsprosesser
Agnete Vabø, NIFU 
12.00-12.45 Psykososial helse i en omstillingsprosess
Kjell Nytrø 
12.45-13.00 Spørsmål og diskusjon
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.30 Stressmestring i praksis
Elin Øvertveit 
15.30-15.45 Pause
15.45-16.45 Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling
Gunn Robstad Andersen og Line Grethe Holan Husby, Arbeidstilsynet 
16.45-17.00 Spørsmål og diskusjon
18.30 Omvisning og middag på E.C.Dahls bryggeri

Dag 2, fredag 10. mars
09.00-09.45 Helsefremmende universiteter og høgskoler - er det mulig, og i tilfelle hvordan?
Kirsti Godal Undebakke, NTNU 
09.45-10.45 Forlenger en god latter (arbeids)livet? Humor, stress og helse
Sven Svebak 
10.45-11.00 Pause og utsjekk
11.00-12.00 Årsmøte
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt
Petter Aaslestad, leder Forskerforbundet

Praktisk informasjon om deltakelse på seminar:

Seminarene planlegges og arrangeres av FFTAs styre i samarbeid med medlemmer ved den institusjonen som er vertskap. Vi søker midler og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Deltakere får derfor dekket reise og opphold etter gjeldende regler i Staten. 
Som en hovedregel gjelder først-til-mølla-prinsippet for påmelding, men styret kan måtte prioritere dersom påmeldingen skulle bli mye større enn beregnet (sikre geografisk og institusjonsvis spredning eller at kontaktpersoner får delta), men dette har hittil ikke vært et problem. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Statens Personalhåndbok: medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år (SPH 8.34 § 34). Reiseregningsskjema legges ut på arrangementssiden, eller sendes deltakere per e-post etter deltakelse på kurs og seminar.

  • Del denne siden: