Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tidligere seminar

Vårseminaret "Kunnskapsarbeideren" ble avholdt i Bergen 12. og 13. mars 2015

I desember 2014 ble det arrangert høstseminar i Tromsø hvor strukturendringer i UH-sektoren ble diskutert

Vårseminaret 2014 hadde "Kunnskap om kommunikasjon" som tema og ble avholdt i Oslo

I 2013 ble det arrangert høstseminar ved UiS i Stavanger.
Se programmet og les innleggene. Les også gjerne FAFO-rapporten Ledermedlemmer i Unios forbund, som ble presentert og diskutert på seminaret.

Våren 2013 var temaet for seminaret i Kristiansand Framtidens administrasjon.
Les programmet og se innleggene her

Høstseminaret i 2012 ble arrangert i Bergen under temaet "FAP - også for ledere".
Les programmet og innleggene her

Våren 2012 ble det arrangert seminar på Kolbotn, og temaet var "Hva kan jeg gjøre for å påvirke min lønn?"
Les programmet og referatet. Se også innleggene her.

Seminar for kontaktpersoner fant sted i Kristiansand i november 2011, og temaet var:
Virksomhetsstyring og "akademisk kapitalisme"; hvordan blir vi påvirket av økonomimodellene og de byråkratiske systemene - og kan vi påvirke dem? Program

Vårseminar og årsmøte ble avholdt i mars 2011 i Trondheim. Lokallagene ved NTNU og HiSTarrangerte i samarbeid med FAPs styre. Det var gledelig stor interesse for seminaret; vi håper på samme utvikling framover!
Se programmet og referatet. Innleggene kan du lese eller laste ned her.
Årsmøtet fant som vanlig sted dag 2 av seminaret, se Årsmøter for årsmøtepapirer og protokoll

OU-seminar ved UiB november 2010: "Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseutvikling".
Seminaret ble avholdt på Solstrand Hotel og Bad ved Bjørnefjorden utenfor Bergen og rettet seg primært mot FAPs kontaktpersoner.
Les programmet
og alle innlegg

Det ble arrangert OU-seminar ved UMB på Ås i april 2010:
"Karriereplanlegging ved fusjoner - Fagforeningenes rolle og påvirkningsmuligheter" (Oppfølging av FAPs Høstkonferanser 2009 og 2008)
Program
Se innlegg her

I oktober 2009 ble det årlige høstseminaret avholdt ved Universitetet i Oslo under temaet:
"Karriereplanlegging i forsknings- og utdanningssektoren - fra visjon til virkelighet?"
Se programmet her og et utvalg av innleggene under Innlegg i venstremenyen

I august 2009 ble det arrangert et styreseminar i Kristiansand hvor FAP, FBF (Forskerforbundets bibliotekforening, FMK (Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern) og Arkivarforeningen diskuterte et eventuelt framtidig samarbeid.
Referat

I september 2008 ble det arrangert et seminar i Kristiansand med to interessante temaer, som også tiltrakk flere eksterne deltagere:
"Styring og ledelse" og "Samarbeid eller konkurranse i UH-sektoren?"
Se programmet

  • Del denne siden: