Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Jubileumsseminar

FFTA, som er 50 år i 2016, inviterer til jubileumsseminar i Oslo

Seminaret er nå fulltegnet

Seminaret holdes på tradisjonsrike Hotel Bristol i sentrum av Oslo.

Forskerforbundet dekker kostnader til reise og opphold. Reiseutgiftene dekkes mot kvittering. 

Retningslinjer for refusjon

Reiseregningsskjema Signeres og sendes med bilag til (scannes til en pdf-fil)

Tema for seminaret er 'Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker'

Program

Dag 1, mandag 17. oktober
10.00-11.00 Registrering og noe å bite i
11.00-11.10 Velkommen ved Bente Elisabeth Holmen, leder i FFTA
11.10-11.30 Hilsen fra Forskerforbundet
Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær 
11.30-12.00 Fra FALUH via FAP til FFTA
Kristin Dæhli, tillitsvalgt ved NTNU
12.00-12.15 Pause
12.15-13.00 ‘Framtidens administrasjon’
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
13.00-14.15 Lunsj
14.15-16.30 ‘Spot fremtiden og træn til fremtidens arbejdsmarked!’
Interaktivt foredrag ved Future Navigators, København
19.00 Aperitif
19.30 Festmiddag

Dag 2, tirsdag 18. oktober
09.00-10.00 ‘A bureaucrat and a professor walk into a bar... – and other challenges from academic life’
Curt Rice, rektor ved HiOA
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 ‘Digitalisering – et skråblikk fra en høyere utdanningsinstitusjon’
Tor Haugnes, visedekan for entreprenørskap og økonomi ved BI
11.00-11.15 Pause
11.15-12.15 ‘Hva skal FFTA ha fokus på framover?’
Samarbeid og planlegging ved oss alle
12.15-12.30 Oppsummering av seminaret ved Kristin Dæhli, NTNU
12.30-13.30 Lunsj og avreise

Praktisk informasjon om deltakelse på seminar:

Seminarene planlegges og arrangeres av FFTAs styre i samarbeid med medlemmer ved den institusjonen som er vertskap. Vi søker midler og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Deltakere får derfor dekket reise og opphold etter gjeldende regler i Staten. 
Som en hovedregel gjelder først-til-mølla-prinsippet for påmelding, men styret kan måtte prioritere dersom påmeldingen skulle bli mye større enn beregnet (sikre geografisk og institusjonsvis spredning eller at kontaktpersoner får delta), men dette har hittil ikke vært et problem. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Statens Personalhåndbok: medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år (SPH 8.34 § 34). Reiseregningsskjema sendes deltakere per e-post etter deltakelse på kurs og seminar.

  • Del denne siden: