Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Høstseminar 2017

FFTA inviterer til seminar for kontaktpersoner på Lillehammer 9.-10. november 2017

Seminaret holdes på Scandic Lillehammer Hotel

Forskerforbundet dekker kostnader til reise og opphold. Reiseutgiftene dekkes i etterkant mot kvittering. 

Påmeldingsfrist er 13. oktober 2017 Påmeldingsskjema

Tema for seminaret er Lønn og lønnsarbeid for TA-ansatte

Program

Dag 1, torsdag 9. november
10.30-11.00

Oppmøte Lillehammer Hotel, registrering, mingling, kaffe/te/frukt.

11.00-11.10

Velkommen ved leder i FFTA Nina Parmann: FFTAs arbeid med lønn og lønnspolitikk

11.10-11.30 Praktisk info. og gjennomgang av Lønnsguiden Carpe Salarium, ved nestleder i FFTA Gunnar F. Klinge
11.30-12.00 Kort presentasjonsrunde av samtlige deltakere og deres erfaring med lønnsarbeid og inndeling i arbeidsgrupper for workshop 1
v/ varamedlem i styret Cecilie W. Lilleheil
12.00-13.00 Lunsj
13.00-15.00 Workshop 1: Analyse av endringer i egen stilling og utarbeidelse av ny stillingsbeskrivelse (v/ Cecilie W. Lilleheil)
15.00-15.15 Beinstrekk, kaffe/te/ noe å bite i
15.15-17.00 Workshop 2: Medarbeider- og lønnssamtale med nærmeste leder gjennom rollespill (v/ Cecilie W. Lilleheil)
17.00-17.15 Oppsummering og informasjon om middag og mulige aktiviteter i nærheten, innsjekking
17.15-19.00 Lang beinstrekk, powernap, Spa, Maihaugen, skogstur eller skulpturparkvandring
19.15-21.30 Middag på Scandic Lillehammer Hotell

Dag 2, fredag 10. november
09.00-11.00 Kort oppsummering av gårsdagens hovedpunkter fra workshop 1 og 2.
Workshop 3: Hvordan skrive et godt lønnskrav? (v/ Gunnar F. Klinge)
11.00-11.30 Feedback på program og gjennomføring. Avslutning. 
11.30-12.00 Utsjekking
12.00-13.00 Lunsj

Praktisk informasjon om deltakelse på seminar:

Seminarene planlegges og arrangeres av FFTAs styre i samarbeid med medlemmer ved den institusjonen som er vertskap. Vi søker midler og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Deltakere får derfor dekket reise og opphold etter gjeldende regler i Staten. 
Som en hovedregel gjelder først-til-mølla-prinsippet for påmelding, men styret kan måtte prioritere dersom påmeldingen skulle bli mye større enn beregnet (sikre geografisk og institusjonsvis spredning eller at kontaktpersoner får delta), men dette har hittil ikke vært et problem. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Statens Personalhåndbok: medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år (SPH 8.34 § 34). Reiseregningsskjema legges ut på arrangementssiden, eller sendes deltakere per e-post etter deltakelse på kurs og seminar.

  • Del denne siden: