Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arrangementer

FFTA arrangerer jevnlig seminarer, kurs eller konferanser som er spesielt interessante for teknisk-administrativt tilsatte og/eller ledere i Forskerforbundet.
De årlige vår- og høstseminarene er en godt innarbeidet tradisjon.

Høstseminar for kontaktpersoner i Kristiansand

FFTA ved UiA inviterer til seminar med temaet
Medbestemmelse og (skinn)demokrati i UH-sektoren

Program og detaljer kommer senere, men sett gjerne av datoene allerede nå:

8. og 9. november på nye Hotel Caledonien i Kristiansand sentrum.

Vårseminar 2018 i Tromsø

Årsmøte 2018 og FFTA vårkonferanse ble arrangert  i Tromsø 16. og 17. april på Scandic Ishavshotellet.

Program

Innkalling og årsmøtepapirer

Høstseminar for kontaktpersoner i Lillehammer 9.-10. november 2017

Tema for høstens kontaktpersonseminar var Lønn og lønnsarbeid for TA-ansatte

Program

 

Vårseminar 2017 i Trondheim

Vårseminar med årsmøte ble arrangert ved NTNU i Trondheim 9. og 10. mars 2017, med 100 deltakere

Omstilt - hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse

 

Jubileumsseminaret høsten 2016

I anledning FFTAs 50-årsjubileum i 2016 arrangerte vi i oktober et vellykket og godt besøkt seminar på Hotel Bristol i Oslo

'Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker'

 

Vårseminar med årsmøte 2016 ble avholdt i mars ved Nord Universitet i Bodø.

Tema: Kulturfusjoner i omstillingsprosesser; helt håpløst, eller morsomme muligheter?

Nytt: Lønnsguide - et praktisk kursopplegg som ble presentert på seminaret

Program og praktiske opplysninger

 

Høstseminar for kontaktpersoner ble arrangert ved HiOA 19. og 20. oktober under tittelen
Arbeidsmiljø i urolige tider 
 

Praktisk informasjon om deltakelse på seminar:

Seminarene planlegges og arrangeres av FFTAs styre i samarbeid med medlemmer ved den institusjonen som er vertskap. Vi søker midler og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Deltakere får derfor dekket reise og opphold etter gjeldende regler i Staten.
Som en hovedregel gjelder først-til-mølla-prinsippet for påmelding, men styret kan måtte prioritere dersom påmeldingen skulle bli mye større enn beregnet (sikre geografisk og institusjonsvis spredning eller at kontaktpersoner får delta), men dette har hittil ikke vært et problem. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Statens Personalhåndbok: medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år (SPH 8.34 § 34). Reiseregningsskjema sendes deltakere per e-post etter deltakelse på kurs og seminar.

 tema du gjerne vil ha belyst, eller har forslag til kurs/seminar!

Retningslinjer for refusjon

Se også program og innlegg fra tidligere seminar og konferanser

  • Del denne siden: