Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arrangementer

FFTA arrangerer jevnlig seminarer, kurs eller konferanser som er spesielt interessante for teknisk-administrativt tilsatte og/eller ledere i Forskerforbundet.
De årlige vår- og høstseminarene er en godt innarbeidet tradisjon.

Høstseminar for kontaktpersoner i Lillehammer 9.-10. november 2017

Tema for høstens kontaktpersonseminar er Lønn og lønnsarbeid for TA-ansatte

I tillegg til sosialt samvær, kulturelle opplevelser og god mat, legger vi opp til et praktisk rettet seminar der vi skal se på de sentrale aspektene rundt lønnsarbeid og utformingen av gode lønnskrav gjennom tre arbeidsintensive workshops:

1) Analyse av endringer i egen stilling og utarbeidelse av ny stillingsbeskrivelse
2) Medarbeider- og lønnssamtale med nærmeste leder
3) Hvordan skrive et godt lønnskrav?

Målet er at seminaret ikke bare skal være matnyttig for deg personlig, men at det vil gi deg grunnlaget for å gjennomføre tilsvarende workshops for FFTA-medlemmer ved egen institusjon.

Program og påmelding

 

Vårseminar 2017 i Trondheim

Vårseminar med årsmøte ble arrangert ved NTNU i Trondheim 9. og 10. mars 2017, med 100 deltakere

Omstilt - hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse

 

Jubileumsseminaret høsten 2016

I anledning FFTAs 50-årsjubileum i 2016 arrangerte vi i oktober et vellykket og godt besøkt seminar på Hotel Bristol i Oslo

'Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker'

 

Vårseminar med årsmøte 2016 ble avholdt i mars ved Nord Universitet i Bodø.

Tema: Kulturfusjoner i omstillingsprosesser; helt håpløst, eller morsomme muligheter?

Nytt: Lønnsguide - et praktisk kursopplegg som ble presentert på seminaret

Program og praktiske opplysninger

 

Høstseminar for kontaktpersoner ble arrangert ved HiOA 19. og 20. oktober under tittelen
Arbeidsmiljø i urolige tider 
 

Praktisk informasjon om deltakelse på seminar:

Seminarene planlegges og arrangeres av FFTAs styre i samarbeid med medlemmer ved den institusjonen som er vertskap. Vi søker midler og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Deltakere får derfor dekket reise og opphold etter gjeldende regler i Staten.
Som en hovedregel gjelder først-til-mølla-prinsippet for påmelding, men styret kan måtte prioritere dersom påmeldingen skulle bli mye større enn beregnet (sikre geografisk og institusjonsvis spredning eller at kontaktpersoner får delta), men dette har hittil ikke vært et problem. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Statens Personalhåndbok: medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år (SPH 8.34 § 34). Reiseregningsskjema sendes deltakere per e-post etter deltakelse på kurs og seminar.

 tema du gjerne vil ha belyst, eller har forslag til kurs/seminar!

Retningslinjer for refusjon

Se også program og innlegg fra tidligere seminar og konferanser

  • Del denne siden: