Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Seminar- og konferanseinnlegg

Innlegg fra konferanser, seminar og lignende.

Høstseminar i Stavanger i november 2013:

Jon Iddeng: Undersøkelse arbeidsvilkår og karrieremuligheter 

Nonseid: Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

Framtidens administrasjon i Kristiansand, mars 2013:

Liselotte Lyngsø fra Future Navigator se også deres nettsider

Agnete Vabø fra NIFU: I skjæringsfeltet mellom fag og administrasjon

Seunn Smith-Tønnesen, UiA: Tanker om framtidas administrasjon 

M. Øhrn-Johannessen, UiA: Kvalitetssikring av administrative tjenester

Seminar i Bergen november 2012 hvor temaet var "FAP - også for ledere?"

Les innleggene:
Jenny Nornes: IHR ved UiO
Rimer: Ledere i Unio
Heggholmen: Dritdårlig ledelse

OU-seminar på Kolbotn 15. og 16. mars 2012 under temaet "Hva jeg selv kan gjøre for å påvirke min lønn".

Les referatet og innleggene:
Anthun: Hvordan påvirke lønnsutviklingen?
Jensen: FAP og de fagpolitiske foreningenes plass i FF
Rimer: Veien til gode lønnskrav
Kvaal: Hvordan fungerer lokale lønnsoppgjør i praksis
Jon I. Nornes: Om IHR ved UiO

OU-seminar i Trondheim 28. og 29. mars 2011 hvor temaet var Individ og organisasjon; Administrasjon som profesjon.

Se programmet og innleggene:
Schiefloe: "Forutsetninger for effektiv administrasjon"
Dehlin: "Brannslokking i administrasjonen?"
Landro: "Samarbeidsformer på tvers av institusjoner"

OU-seminaret på Solstrand 25. og 26. november 2010.

Temaet var "Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseutvikling":
Referat
Innledning ved leder Kjersti Sørlie Rimer
Harald Åge Sæthre, UiB: Kompetanseutviklingsstrategi
Lilleheil, UiO: Lønnspolitisk strategi FAP UiO
Målet var å konkretisere ideer og forslag til en "verktøykasse" til bruk for lokallag og lokale FAP-grupper. Dette arbeidet fortsetter, men vi presenterer likevel en foreløpig verktøykasse

Vårseminaret om karriereplanlegging ved fusjoner, UMB i april 2010:

E. de Jong, UMB og Storaas, NVH: Arbeidsgivers tanker om kompetanseutvikling og karriereplanlegging
Dæhli, FAP: FAPs rolle i FF - hvordan påvirke sentralt og lokalt
Sandlie. UiO: Kompetanseutvikling ved UiO
Ytreberg, FF: Erfaringer fra fusjonen i Tromsø

FAPs høstseminar om Karriereplanlegging ved UiO oktober 2009:

Christensen: Hva er en karriere - og hvordan få en?
Alfsen: Din karriereplanlegging - også arbeidsgivers ansvar?
Martinsen: Forutsetninger for å bli en god leder
Thorsen: Lausunger og gjøkunger - ulike identiteter, samme arbeidsplass
Lilleheil: Adm. ansatt i sektoren - hvor butter det?
Iddeng: Doktorgraden - springbrett eller blindvei?
Haugstad: Fremtidens personalpolitikk
Hodne: Hvorfor karriereplaner? Fagforeningen som advokat og medspiller

FAP/FBFs strategiseminar i Stavanger april 2009:

Innledning og problemstillinger
Referat

Seminar i Tromsø desember 2008: Fusjon og innvirkninger på våre medlemmer:

Paulsen: "Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?"
Martinussen: "Innvirkninger fusjon av to organisasjonskulturer har på ansatte"
Hildur N. Nilssen FF: "Sammenslåing og fusjon, hva skjer med arbeidsforholdene?"
Omstillingsavtalen UiT

Utvalg av innlegg som ble gitt på FAP-seminaret i Kristiansand (UiA) i september 2008 med de to temaene Styring og ledelse og Samarbeid eller konkurranse i UH-sektoren:

Lasse Lønnum "Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser".
Hanne Harlem "Kan universiteter og høgskoler ledes effektivt? Erfaringer i etterpåklokskapens lys".
Gunnar Stave "Men Norgesnett-tanken var ikkje død. Frå Hernes til Stjernø"