Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

FFL

Forskerforbundets forening for lærerutdanning er en fag- og utdanningspolitisk medlemsforening innenfor Forskerforbundet.

Foreningen arbeider for lærerutdanningens og lærerutdannernes interesser ved høgskoler og universiteter, og fungerer på dette grunnlaget som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre.

FFL har ca. 200 medlemmer. Medlemmer av Forskerforbundet betaler en tilleggskontingent til FFL på kr 30,-/60,- per måned, avhengig av stillingsbrøk.

Mer informasjon om FFL

Medlemstilbud - Norsk pedagogisk tidsskrift

Nyhetsbrev fra leder Kristin Ran Choi Hinna:

FFL-kontakt nr. 3 2020

FFL-kontakt nr. 2 2020

FFL-kontakt nr. 1 2020

 

Nyhetsbrev fra 2019:
FFL-kontakt nr. 2 2019
FFL-kontakt nr. 1 2019

 

Høringsuttalelser fra FFL
NOU 2015:8 Fremtidens skole

Forskrift rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning

Nasjonale retningslinjer GLU 1-7/5-10

Kontakt FFL:

FFL
v/ Kristin Hinna
Høgskolen på Vestlandet
E-post:  
Tel. 55 58 59 40

Se verktøylinjen til venstre for mer informasjon om FFL.