Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

FFL

Forskerforbundets forening for lærerutdanning er en fag- og utdanningspolitisk medlemsforening innenfor Forskerforbundet.

Foreningen arbeider for lærerutdanningens og lærerutdannernes interesser ved høgskoler og universiteter, og fungerer på dette grunnlaget som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre.

FFL har ca. 220 medlemmer. Tilleggskontingent til FFL er kr 30,-/60,- per måned, avhengig av stillingsbrøk.

Mer informasjon om FFL

Medlemstilbud - Norsk pedagogisk tidsskrift

 

Nyhetsbrev fra leder Knut Ole Lysø:

FFL-kontakt nr. 4 2018

FFL-kontakt nr. 3 2018
FFL-kontakt nr. 2 2018
FFL-kontakt nr. 1 2018
FFL-kontakt nr. 6 2017

 

Høringsuttalelser fra FFL
NOU 2015:8 Fremtidens skole

Forskrift rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning

Nasjonale retningslinjer GLU 1-7/5-10

Kontakt FFL:

FFL
v/ Knut Ole Lysø
NTNU, fakultet for lærer- og tolkeutdanning
E-post:
Tel. 73 55 94 18

Se verktøylinjen til venstre for mer informasjon om FFL.