Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Seminar om informasjon, medbestemmelse, styringsrett og jobbutvikling ved fusjoner og omstillinger

FBF avholdt OU-seminar for FBF-medlemmer (medarbeidere og ledere), lokale tillitsvalgte og FBF styre 17.-18. november 2010.

I programmet har vi lenket til de foredragene vi har fått på fil i etterkant. Takk til alle fremmøtte og foredragsholdere!

17. november

Sted: Hotell Bristol, Oslo Møteleder: Lisbeth Eriksen, leder FBF

10.30 Velkommen med kaffe/te

11.00 – 12.00 Cristin (Current research information system in Norway) – planlegging og innføring av et nytt nasjonalt system for forskningsdokumentasjon. Hvilken betydning har dette for ansatte og ledere i fag- og forskningsbiblioteksektoren. Innledning v/ Dagmar Langeggen, Bibliotekdirektør ved BI og nestleder av Univ.- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR B) Foredrag på PDF

12.00 - 13.00 Hva skjer i Nasjonalbiblioteket ved omorganisering og overflytting av oppgaver fra ABM-U – prosessen med informasjon, involvering og inkludering av oppgaver og nye medarbeidere fra en annen organisasjon. Hva er utfordringen? Innledning ved Ass. Nasjonalbibliotekar Roger Jøsvold

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00-15.00 Kungliga biblioteket og deres nye oppgave som ansvarlig for hele det svenske bibliotekområdet – prosessen med informasjon og involvering av de berørte institusjonene og deres ansatte. Innledning v/ Mats Lindquist, Ph.D, Senior executive officer, Kungliga biblioteket, Avdelningen for Nationell Samverkan Foredrag 1 på PPT og Foredrag 2 på PPT

15.00 - 15.30 Pause med kaffe/te/frukt og beinstrekk

15.30-16.30 Karriereutvikling og kompetanseendringer for ansatte ved fusjoner og omstillinger. Innledning v/Rådgiver Jon Fredrik Alfsen, Hartmark Conculting Foredrag på PDF

16.30–17.30 Plenumsdiskusjon og oppsummering 1. dag

19.00 Felles middag på hotellet

18. november

Møteleder: Kari Normo, nestleder FBF

09.00-10.00 Hvilke rettigheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA (Hovedavtalen) og HTA (Hovedtariffavtalen) ved organisasjonsendringer  (lønns- og medarbeidersamtaler, studiepermisjoner etc). v/Rådgiver Kjetil Mørk, FF sekretariat Mørks foredrag på PDF

10.00-10.30 Pause med kaffe/te og utsjekking

10.30-11.30 Fagforeningenes rolle ved store organisasjonsendringer og fusjoner. Hva skjer i Sverige? Innledning til diskusjon i plenum v/Karin Linder , leder av det svenske DIK forbundet

11.30-12.00 Fusjoner, omstillinger, omplassering og bruk av styringsretten. Hvordan kan den enkeltes jobbutvikling ivaretas under slike prosesser?  Innledning til debatt v/Generalsekretær Sigrid Lem, FF sentralt

12.00-13.00 Debatt i plenum  og avslutning av seminaret

13.00-14.00 Lunsj og hjemreise

Med forbehold om endring i programmet!