Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

OU-seminar Bergen april 2013

Fagbibliotek for fremtiden og hvordan få samsvar mellom stilling, lønns- og kompetanseutvikling i forbindelse med nye tjenester og oppgaver

FBF OU-seminar på Grand hotell terminus, Bergen, 25.-26. april 2013

Dag 1 – 25. april

Møteleder: Gunnhild Holmen, Styremedlem i FBF

11.00-11.30 Velkommen med registrering og kaffe

11.30-12.30 Nye oppgaver i fremtidens fag- og forskningsbiblioteker. Kan vi bli bedre enn Google og andre søkemotorer? Innledning v/ Avdelingsdirektør Ole Gunnar Evensen, Univ. biblioteket i Bergen

12.30-13.00 Brukerdrevet innovasjon. Prosjekt ved Univ. biblioteket i Oslo v/Hovedbibliotekar og leder av styret i FBF Line N. Akerholt

13.00-14.00 Lunsj

14.00-14.30 Tesaurussamarbeid og prosjekt med oversettelse av MeSH (medisinsk tesaurus) til norsk v/Hovedbibliotekar Sigrun Ask, Biblioteket, Kunst og designhøgskolen i Bergen og medlem av styret i FBF Lisbeth Eriksen, Univ. biblioteket for miljø- og biovitenskap

14.30-15.00 Hvordan få forskere til å dele sine data, og hvorfor forskningsbibliotekene har en rolle i dette arbeidet v/Bibliotekar Live H. Kvale, Realfagsbiblioteket, Univ. i Oslo

15.00-15.30 Pause med beinstrekk frukt og kaffe/te

15.30-16.30 Rettigheter og plikter i forbindelse med kompetanseutvikling. Innledning til diskusjon v/Generalsekretær Sigrid Lem, Forskerforbundets sekretariat

16.30-17.30 Diskusjon i plenum, oppsummering og avslutning av dag 1

19. og utover Felles middag på hotellet

Dag 2 – 26. april Møteleder Line N. Akerholt, leder av FBF

09.00-10.00 Hvordan benytte Hovedtariffavtalens ( HTAs) bestemmelser for å oppnå gode lønnsbetingelser for de stillingskategorier vi (teknisk adm. - og bibliotekarstillinger) benytter? Innledning v/Toril Rolfsen, Forskerforbundet ved Univ. i Oslo

10.00-10.30 Utsjekking pluss kaffe/te

10.30-11.00 Lønnsutvikling for ikke-vitenskapelig personale i UH-sektoren v/ Prof. Steinar Vagstad, hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Bergen

11.00-12.00 Hvordan påvirke vår egen lønn?/Innledning v/Avdelingsdirektør Kjersti Sørlie Rimer, Univ. for miljø- og biovitenskap, Ås

12.00-13.00 Diskusjon i plenum, oppsummering og avslutning

13.00-14.00 Lunsj og hjemreise

  • Del denne siden: