Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

OU-seminar med FBF. 14. November på HIOA

Forskning, Nasjonalbiblioteket og fagbibliotekene

Program (med forbehold om endringer)

1) Forskning og bibliotek

11.00-11.30 Hvordan kan biblioteket spille en rolle som en del infrastruktur i norsk forskning? Petter Aaslestad. Leder i Forskerforbundet.

11.30-12.30 Overordnende perspektiver på fagbibliotekenes rolle for og i forskningen. Joacim Hansson professor i biblioteks- og informasjononsvitenskap ved Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige.

12.30-13.00 Diskusjon i plenum

13.00-14.00 Lunsj2) Nasjonalbibliotekets rolle i utvikling av fagbibliotekene

14.00-14.30 Hva mistet vi da den gamle Riksbibliotektjenesten ble lagt ned? Hilde Trygstad, Diakonhjemmets bibliotek.

14.30-15.15. Hvilken overbygning mangler i UH-bibliotekene? Dagmar Langeggen, direktør på BI-biblioteket

15.15-15.30 Kaffe med beinstrekk

15.30-16.00 Hva er Nasjonalbibliotekets visjoner for fag- og forskningsbibliotekene. Innledning til diskusjon. Jon Arild Olsen.

16.00.-17.00 Diskusjon i plenum.17.00 Avslutning

  • Del denne siden: