Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

OU-seminar om nytt biblioteksystem

Trondheim 5.-6. mai 2011

Målsetting med seminaret: Hovedhensikten med seminaret er å følge opp hva som skjer forut for overgang til nytt biblioteksystem for hele fag- og forskningsbiblioteksektoren. Systemet skal være på plass i januar 2013. Vi ønsker å se på hvordan bibliotekene planlegger denne overgangen i forhold til sine medarbeidere. Har bibliotekene begynt å planlegge (utarbeide handlingsplaner) for en så stor og viktig infrastrukturendring, og hvordan vil medarbeiderne bli informert og involvert i prosessen? Vi ønsker også å se kompetanseendring, krav til ny kompetanse og lønns- og personalspørsmål i forbindelse med overgangen.

Detaljert program

  
Sted: Rica Nidelven hotell, Trondheim  

Torsdag 5. mai

 
Møteleder: Line Nybakk Akerholt
11.30-12.00 Velkommen med registrering kaffe/te  
12.00-12.30 Innføring av nytt biblioteksystem, fremtidens BIBSYS,  for hele fag- og forskningsbiblioteksektoren. Innledning v/prosjektleder Ellen Røyneberg, BIBSYS
12.30-13.00 Nytt biblioteksystem sett fra Biblioteksystemkonsortiet. Hva har skjedd og hva skjer videre? Innledning v/Seksjonsleder Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket
13.00-14.00 Lunsj  
14.00-15.00 Implementering av det ”nye” biblioteksystemet ved et fag- og forskningsbibliotek.  Innledning til dialog og diskusjon i plenum v/Avdelingsleder Stein Høydalsvik, IT, formidling og utvikling (IFU), Universitetsbiblioteket i Tromsø (5MB)
15.00-15.30 Plenumsdiskusjon fortsetter  
15.30-16.00 Pause med kaffe/te og beinstrekk
16.00-17.00 Plenumsdiskusjon fortsetter, oppsummering og avslutning dag 1
19.00 Felles middag på hotellet    

Fredag 6. mai

 
Møteleder: Lisbeth Eriksen
09.00-09.30 Hvilken ny kompetanse trenger bibliotekene ved overgang til nytt system. Innledning til diskusjon v/Styremedlem i FBF Kari Normo, Universitetsbiblioteket i Bergen
09.30-10.00 Diskusjon i plenum      
10.00-10.30 Hva skjer ved fravær av medbestemmelse og informasjon ved  organisasjons- og oppgaveendringer v/Hovedtillitsvalgt Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket  
10.30-11.00 Pause med kaffe/te og utsjekking  
11.00-12.00 Hvilke rettigheter har de ansatte i forholde til medbestemmelse, informasjon og opplæring i følge HA og HTA ved store  endringer av viktig infrastruktur. Innledning til diskusjon i plenum  v/Rådgiver Kjetil Mørk,  FF sentralt  
12.00-12.30 Diskusjon i plenum  
12.30-13.00 Hvordan kan og bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål og bidra til at arbeidsmiljøet fungerer  tilfredstillende i prosessen.  Innledning til dialog v/Hovedtillitsvalgt Svein Olav Antonsen ved NTNU 
13.00-14.00 Lunsj og avreise

Med forbehold om endring i programmet