Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

OU-seminar, medlemsmøte på UiO tirsdag 8. juni 2010

Program for dagen:

09.15       Velkommen med kaffe/te

09.30-10.00  Hva er SAK - og utfordringen for bibliotekene?
Innledning v/Hilde Trygstad, styremedlem i FBF og Hovedbibliotekar ved
Diakonhjemmets høgskolebibliotek

10.00-10.45 Situasjonen for bibliotektjenestene ved de teknisk- og matematisk-naturvitenskapelige fagområdene ved universitetet i Oslo i lys av SAK, (9MB)
Innledning v/Overbibliotekar Live Rasmussen, UiO, Fakultetsbiblioteket MATNAT

11.00-11.45 Situasjonen for bibliotektjenestene ved de teknisk- og matematisk- naturvitenskapelige fagområdene ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim i lys av SAK
Innledning v/Seksjonssjef Rune Brandshaug, NTNU, Seksjon for teknikk og arkitektur

12.00-13.00 Lunsj

13.00-16.00 FBF medlemsmøte med følgende saker:
Årets sentrale lønnsoppgjør i staten v/Eirik Rikardsen, seksjonsleder i Tariffseksjonen i FF
Årets lokale lønnsoppgjør og bibliotekarene v/Kristian Mollestad, Hovedtillitsvalgt i FF ved UiO
FBFs lønnskriterier og lønnskodene på bibliotekarlønnsplanen v/Kari Normo, styremedlem FBF
Lønnsutvikling ved omorganiseringer v/Lisbeth Eriksen. leder FBF
Lønnsutvikling og lønnskoder for fagreferenter v/Line Nybakk Akerholt, styremedlem FBF

Diskusjon i plenum.

Etter møtet blir det felles middag på El Granada.

Velkommen!

Mvh,

for styret i FBF,

Lisbeth Eriksen