Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

OU-Seminar om lønn og kompetanse -med årsmøte

OU-seminar om kompetanse og lønn - med årsmøte 29. februar - 1. mars. Hotel Bristol Oslo

Velkommen til seminar med årsmøte for medlemmer i Forskerforbundets bibliotekforening. Forskerforbundet dekker reise og overnatting. Reiseregning føres på skjema som sendes ut til de påmeldte.

Foreløpig program:

Dag 1: Kompetanse og lønn

11.30 Registrering

12.00 Lunsj

13.00 FBF - kompetanse og lønn - våre planer - presentere prosjekt Innleder: FBF ved Kirstine Folmann og Bjørge Vestli (presentasjon pptx)

14.00 - 16.00 Workshop - lønn - med Live Rasmussen - (presentasjon pptx)

*14.00 Kompetanseheving og opprykksmuligheter

*15 min pause

*15.00 Hvordan påvirke lokal lønnspolitikk?

16.00 Lønn og fusjonsprosesser, lønnsutjamning etc. Innleder: Berit Bratholm, hovedtillitsvalgt Høgskolen Sørøst-Norge (HSN) (presentasjon pttx og rapport om HBVs lønnspolitikk)

17.00 Oppsummering og diskusjon - innspill fra medlemmene

19.00 Middag

Dag 2:

09.00 Lønnsoppgjør og de ulike tariffområdne - hvordan sammenligne innen biblioteksektoren? Innleder: Kirstine Folmann, FBF, og Forskerforbundet

15 min pause

10.00 Nytt biblioteksystem og kompetanseendring, betraktninger. Innleder Line Nybakk Akerholt, FBF og Realfagsbiblioteket UiO (presentasjon pptx)

15 min  pause

11.00 Muligheter i det kommende lønnsoppgjøret – innledning ved FBF. Mini-workshop: hvordan skrive lønnskrav til lokale forhandlinger. FBF

12.00 Lunsj

13.00 Årsmøte – egen saksliste kommer.

15.00 Hjemreise

Påmelding : https://nettskjema.uio.no/answer/70386.html

  • Del denne siden: