Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

OU-seminar 18.-19. april 2012

OU-seminar med tema innføring av nytt biblioteksystem for forsknings- og undervisningssektoren i Norge og hva dette kan bety for våre medlemmer

Seminaret holdes på hotell Bristol i Oslo

Onsdag 18. april

11.30-12.00 Velkommen med registrering kaffe/te

12.00-13.00 Innføring av nytt biblioteksystem for hele fag- og forskningsbiblioteksektoren og hva kan vi som brukere forvente av omleggingen? Innledning ved Frode Arntsen, direktør i BIBSYS [last ned pdf her]

13.00-14.00 Lunsj

14.00-14.30 Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS. Innledning ved Katrine Weisteen Bjerde, leder av CRIStin [last ned pdf her]

14.30-15.00 Nytt biblioteksystem sett fra arbeidsgruppen «Store Linjer». Hva har skjedd og hva skjer videre. Innledning ved Seksjonssjef Jorunn Alstad, NTNU og medlem av arbeidsgruppen [last ned pdf her]

15.00-15.30 Plenumsdiskusjon

15.30-16.00 Pause med kaffe/te og beinstrekk

16.00-17.00 Plenumsdiskusjon fortsetter, oppsummering og avslutning dag 1

19.00 Felles middag på hotellet

Torsdag 19. april

09.00-10.00 Innføring av nye systemer i organisasjoner med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte. Innledning ved Seniorrådgiver Elisabeth Sundholm, DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT [last ned pdf her]

10.00-10.30 Pause med kaffe/te og utsjekking

10.30-11.00 Hvilke rettigheter har de ansatte i forholde til medbestemmelse, informasjon og kompetanseheving i følge HA og HTA ved store endringer av viktig infrastruktur. Innledning v/Rådgiver Kjetil Mørk, FF sentralt [last ned pdf her]

11.00-12.00 Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring av oppgaver. Innledning v/Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, UiO [last ned pdf her]

12.00-13.00 Diskusjon i plenum, oppsummering og avslutning av seminaret

13.00-14.00 Lunsj og avreise