Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Open Access-publisering

Lenker til info om Open Access-publisering:

(Oppdateres ikke lenger. 2015)

 

2 ways open access can radically reform science communication av Curt Rice

Kritikk av publiseringssystemet fra forskerhold: http://the-scientist.com/2012/03/19/opinion-academic-publishing-is-broken/

Openaccess.no tar sikte på å samle informasjon om open access i Norge - et veldig godt initiativ som oppdateres fortløpende!

Dansk minister gjør offentlig forskning tilgjengelig via open access. Les mer hos Berlingske  (16.09.2010)

Mot nasjonal Open Access-politikk i Danmark? En rapport med 14 anbefalinger er nå sendt ut på høring med svarfrist 9. juli 2010. Les mer hos Forsknings- og innovationsstyrelesen (10.05.2010)

Fra Forskningsrådet: Publiseringsstøtteordning klar for Open Access

Støtteordningen for publisering fra samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning er revidert. Nye og framtidsrettede retningslinjer åpner for støtte til Open-Access-publisering og elektronisk distribusjon. Les mer hos Forskningsrådet (07.04.2010)

Scholarly communication changing: the implications of Open Access

DEFF : Forskningsresultater skal frit ud på nettet

Ranking Web of World Repositories

Kungliga biblioteket : avsluttede Open Access prosjekter

Tjener på åpen publisering : artikkel på Forskning.no

Forskningsrådet 
Nye retningslinjer for digital publisering

Open Access - artikkel [DOC-format]

Artikkel om Open Access fra NTNU
http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=477bd67a0cc692.24927734

BRAGE Open Access blogg:
http://publisering.blogspot.com/

NORA prosjektets nettside:
http://www.openaccess.no/

Wikipedia: Hva er Open Access?
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access

Lund universitet - Open Access fri tilgjengelighet:
http://www.lub.lu.se/publicera/open-access-fri-tillgaenglighet.html

BIOMed central om Open Access:
http://www.biomedcentral.com/openaccess/

Open Access - UHR
http://www.uhr.no/forskning/open_access

Open Access information
http://www.searchguide.se/oa/

Open Access Overview
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

OpenAccess.se - vetenskapelig publisering
http://www.openaccess.se/
http://www.kb.se/om/projekt/openaccess/

Videnssamfunnet.dk - Verdensgennembrud for Open Access i humaniora
http://www.videnssamfundet.dk/a.aspx?ItemId=53 

OAPEN - Open Access Publishing in European Networks
http://www.oapen.com/

Det Kongelige Bibliotek - OA-blogg
http://www.kb.dk/da/kub/open-access/OA-blog.html

Science Dissemination using Open Access
http://issuu.com/sdu-ictp/docs/openaccess

Open Access Opportunities and Challenges
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-handbook_en.pdf

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

Better access to scientific articles on EU-funded research:
European Commission launches online pilot project
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1262&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=de

The one stop shop to open access journals - DOAJ
http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1449/1234