Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Innkalling og program årsmøte FBF 2017 med miniseminar

FBF holder sitt årsmøte med miniseminar på Bristol hotel i Oslo, mandag 6. mars kl 11.30-15.00. Det serveres lunsj til deltakerne.

Program (Påmelding nederst på siden!)

11.00 - 11.30 Registrering

11.30 - 11.45 Velkommen - siste nytt fra foreningen

11.45 - 12.30 Siste nytt fra Forskerforbundet, nytt lønnssystem og flere bibliotekarer i UNIO, ved Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær Forskerforbundet

12.30 - 13.00 Innspillsrunde - Innføringen av Alma og utfordringer videre - det som har gitt oss et løft og det som fortsatt byr på utfordringer (spesielt sett i sammenheng med de som har hatt tøffe fusjoner og byråkratiseringskutt) og oppsummering av stillingsbetegnelser og lønnskriterier - den uformelle undersøkelsen! 

13.00- 14.00 Lunsj

14.00 -15.00 Årsmøte

Dagsorden for årsmøtet

1.Åpning

2.Konstituering

 valg av møteleder

 valg av to referenter

 valg av to personer til å undertegne referatet

 valg av tellekorps

3.Styrets årsberetning for 2016

4.Handlingsplan 2017-2018

5.Regnskap 2015 – legges frem muntlig

6.Budsjettforslag for 2017

7.Behandling av innkomne saker

8.Valg av nytt styre

9.Valg av valgkomite

10.Avslutning

Påmelding

  • Del denne siden: